Energetika stojí na prahu rychlých změn.“

Skupina SUAS GROUP se v nadcházejících letech chystá na velké změny v oblastech výroby tepla a elektrické energie.

 V SUAS Clean Energy chceme dosáhnout energetického mixu zelených technologií. V rámci SUAS Clean Energy se soustředíme na výrobu enegií ze zemního plynu. Zároveň však připravujeme výstavbu i několika fotovoltaických elektráren a dalších ekologických zdrojů energií. Těmito zdroji nebudeme zabírat zemědělskou půdu, využijeme naše stávající plochy, jako například rekultivované výsypky — Lítovskou výsypku, Smolnickou výsypku, předpolí lomu Jiří a další místa našich brownfieldů.

Obecně nebude Česká republika nikdy z hlediska obnovitelných zdrojů energetickou velmocí. Vodní elektrárny jsou u nás vzácným jevem, místní větrné elektrárny nemohou konkurovat těm německým na moři a v osvitu samozřejmě nikdy nemůžeme u fotovoltaických elektráren dostihnout jih Evropy. I proto počítáme s tím, že po odstavení uhelných zdrojů, až na něj dojde, nahradíme jejich elektrický výkon našimi novými zdroji jen částečně.

Svou roli budou hrát například i různá lokální energetická společenství, tedy decentralizace a jakási mikroenergetika a komunitní energetika. To vše ale předpokládá velké nároky na systémovou integraci a systémy, které budou muset celý tento ekosystém řídit a vyregulovat. Prioritou však vždy musí být zachování energetické bezpečnosti a spolehlivosti dodávek.

Pod linii Clean Energy spadají následující společnosti:

SUAS Distribuční s. r. o.
SUAS Gas s. r. o.
SUAS–Teplárenská s. r. o.
SUAS Commodities s. r. o.

SUAS Clean Energy