Second life for everything.“

Jeden z hlavních pilířů, na kterém SUAS GROUP stojí, je enviromentálně udržitelná strategie a principy cirkulární ekonomiky. Jiná možnost není z dlouhodobého hlediska možná.

"Naši předkové neznali slova jako recyklace, cirkulární ekonomika nebo Second Life, ale přesto přirozeně využívali znovu téměř vše. Stavební kámen ze zbořeného domu se obvykle využil pro stavbu nového, zničený pluh se přetavil nebo překoval na jiný výrobek, dřevo z něj se využilo k topení. Zbytky z rostlinné výroby se vracely do země jako hnojivo a podobně,“ říká Jiří Pöpperl. Ten patřil před několika desetiletími mezi první české manažery, kteří se v rámci průmyslové výroby začali touto oblasti systematicky zabývat. V rámci společnosti Sokolovská uhelná tak stál u řady projektů, umožňujících využití produktů, které do té doby běžně končily jako odpad.

Projekty SUAS GROUP v oblasti cirkulární ekonomiky se ale nevyhýbají ani zpracování biologického odpadu z komunální produkce i ze zemědělství. Především pro komunální bioodpad totiž v současné době není v regionu odpovídající využití a velká většina ho míří na běžné skládky. Zatímco zemědělskou biomasu technologie skupiny zpracovávají už dnes, na tu komunální se připravují. Díky zplyňování v bioplynové stanici tak bude už brzy komunální bioodpad z Karlovarského kraje sloužit jako jedna z částečných náhrad fosilních paliv pro výrobu elektrické energie a tepla, zbylý digestát pak jako hnojivo pro zemědělskou produkci.

SUAS Ecology