Vytváříme pracovní místa pro kvalifikované odborníky.“

V Karlovarském kraji v oblasti Real Estate připravujeme řadu projektů o kterých jsme přesvědčeni, že pozitivně ovlivní rozvoj Sokolovska a věříme, že přinesou potřebný stabilizační prvek zaměstnanosti.

 „Chceme hrát aktivní roli při rozvoji našeho regionu a jeho přípravě na dobu bezuhelnou. Věříme, že aktivity sdružené mimo jiné pod hlavičkou SUAS Real Estate podpoří v regionu vznik nových pracovních míst, přinesou nové možnosti bydlení a také nové příležitosti k trávení volného času,“ říká Zbyšek Klapka.

SUAS Real Estate bude jednak spravovat stávající majetek, zároveň má vyhledávat a rozvíjet nové projekty v oblasti pozemků a nemovitostí. Vzhledem k faktu, že bude nově vznikající SUAS GROUP největším soukromým vlastníkem pozemků v Karlovarském kraji, je potenciál rozvoje opravdu ohromný.„Připravujeme řadu projektů, o kterých jsme přesvědčeni, že pozitivně ovlivní rozvoj Sokolovska, a věříme, že přinesou potřebný stabilizační prvek zaměstnanosti,“ říká Klapka. Kromě tohoto budoucího rozvoje pak bude SUAS Real Estate zajišťovat i běžnou provozní agendu: například údržbu a správu nemovitostí, a to jak těch v majetku skupiny, tak třeba objektů externích zákazníků.

SUAS Real Estate