TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

SUAS GROUP se propojuje s BAU-STAV

(celá tisková zpráva ve formátu PDF)
(ilustrační fotografie ke stažení)

Energetická společnost SUAS GROUP se propojuje s BAU-STAV, jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v Karlovarském kraji. Akvizicí do stavební společnosti si SUAS GROUP slibuje posílení vlastních stavebních kapacit.

Jedním z prvních kroků energetické společnosti SUAS GROUP a. s. v oblasti stavebnictví je akvizice stavební společnosti BAU-STAV a.s. SUAS GROUP tak plní první kroky ve své transformační vizi a rozšiřuje své kompetence v oblasti stavebnictví. Akvizice se ve skupině SUAS GROUP účastní společnost SUAS Construction s.r.o., která po schválení transakce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude vykonávat majetková práva ve společnosti BAU-STAV.

Realitní, stavební a developerská činnost je pro nově založenou moderní energetickou společnost SUAS GROUP jedním ze 4 klíčových pilířů. Společnost zahajuje výstavbu nových výrobních kapacit v lokalitách určených pro průmyslové zóny, hodlá stavět rezidenční bydlení a věnovat se bude také revitalizaci obytných domů v Sokolově. Stranou pozornosti nebudou ani stavební aktivity zaměřené na vlastní výrobní či provozní objekty. V plánu má dále pokračovat s rozvojem rekreačních a volnočasových zón podél nově zatopeného lomu, jezera Medard. V současné době všechny zmíněné aktivity spojuje kvalitní projektová a investiční příprava s maximálním možným využitím vlastních kapacit a kapacit získávaných právě obdobnými akvizicemi, které jsou předpokladem úspěšné realizace každého z četných rozvojových projektů.

Akvizice a zaměstnanost

Jednou z nejsilnějších stránek, které akvizice SUAS GROUP a BAU-STAV skýtá, je stabilní personální zázemí, řada odborníků s letitými zkušenostmi a kvalitní řídicí procesy pro přípravu a realizace stavebních zakázek. Významnou roli hrají také vizionářské shody managementů obou společností, se kterými nová energetická skupina SUAS GROUP vystupuje a které beze sporu budou měnit Karlovarský kraj. Akvizicí s BAU-STAV se rozšíří skupina SUAS GROUP o dalších 125 řadových zaměstnanců a o další desítky zaměstnanců ve spolupracujících firmách.

Do skupiny SUAS GROUP, a to rovněž pod správu majetkových účastí společnosti SUAS Construction s. r. o., bude od ledna příštího roku zařazena stávající stavební společnost, SUAS – Stavební s.r.o., která zaměstnává dalších přibližně 70 řadových zaměstnanců a několik desítek dalších zaměstnanců ve spolupracujících firmách.

 


Akvizice a investice

Skupina SUAS GROUP a. s. je přesvědčena, že investice do pořízení rozhodujícího akciového podílu ve společnosti BAU-STAV a. s. a jejím prostřednictvím též do projektové společnosti PORTICUS s. r. o., je jednou z významných investic pro budoucí rozvojové aktivity skupiny.

 


O společnosti BAU-STAV

BAU-STAV a. s. byl založen Milanem Špičkou v roce 1991 a v současné době patří mezi nejvýznamnější stavební firmy v Karlovarském kraji. Zabývá se pozemním stavitelstvím, inženýrskými a dopravními stavbami, stavbami občanské vybavenosti, bytovými domy, hotely, lázeňskými středisky, zdravotnickými zařízeními, kulturními a architektonickými památkami, revitalizacemi a nakonec úspěšně i vlastními developerskými projekty. BAU-STAV je rovněž jediným společníkem PORTICUS s. r. o., která disponuje stavební projekcí a odbornostmi pro povolovací řízení. Ve svém podnikání BAU-STAV preferuje originální řešení, maximální hospodárnost práce, potřebné technologické zajištění a to vše s použitím ekologicky šetrných technologií. BAU-STAV je taktéž držitelem oborových ocenění. Naposledy v červnu tohoto roku získal do svého portfolia hned 4 nové ceny v jubilejním 20. ročníku regionální soutěže a přehlídky Stavby Karlovarského kraje. Stavba Sparkasse Karlovy Vary získala 1. místo odborné poroty a na 2. místě se umístila stavba Pivovaru na Božím Daru. Stavba Pivovar Černý vlk pak získala Cenu hejtmana Karlovarského kraje a Cenu primátorky města Karlovy Vary získala opět stavba Sparkasse.

Citace

JUDr. Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s., správce svěřenského fondu a předseda dozorčí rady SUAS Construction s.r.o.

„Těší mne, že se SUAS GROUP daří uvádět své transformační vize v realitu. Jedním z prvních transformačních kroků je rozvoj developerských příležitostí, které nám umožní právě akvizice s jednou z nejvýznamnějších stavebních společností v regionu. V našich aktivitách se zavazujeme co nejvíce spolupracovat se společnostmi z našeho regionu. Spojení se s BAU-STAV nám umožňuje rozšířit naše kompetence a kapacity, a to nejen v developmentu, který zcela jistě je jedním z klíčových pilířů naší budoucnosti, kterou právě teď pro náš region tvoříme.“


Milan Špička, majitel a zakladatel BAU-STAV a.s.

„Od akvizice s klíčovou společností Karlovarského kraje a regionu Sokolovska získáváme unikátní příležitost podílet se na transformaci našeho regionu. Z pohledu BAU-STAV jde o významný milník v naší třicetileté historii. Nově založené energetické společnosti SUAS GROUP a jejím představitelům přeji do dalších let mnoho úspěchů, budu rád když se na nich budeme společným developmentem podílet i my a tím přispívat k pozitivnímu rozvoji našeho kraje. “


O SUAS GROUP a. s.

Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná, jíž tradice sahá až do roku 1792, se rozhodla čelit výzvě a transformuje se v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství. Kromě podnikatelských aktivit má SUAS GROUP jako zodpovědná moderní společnost zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a investory. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně odpovědných investic nejvýznamnější privátní subjekt v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 tisíc domácností, tj. více než 1/3 Karlovarského kraje. V letech 2015—2021 zaplatí skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř 8 miliard korun jen za emisní povolenky. Od privatizace v roce 2005 vynaložila Sokolovská uhelná na podporu kultury, zdravotnictví, sportu a dalších aktivit přes 950 milionů korun. Společnost má celkový podíl více než 10 % na HDP celého kraje. Svým významem a velikostí je také klíčovým zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno 11,5 tisíce lidí.

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Jaroslav Rokos předseda dozorčí rady
Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie