TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Energetická SUAS GROUP posiluje a hledá nové zaměstnance. Kromě pozic v provozech obsazuje i manažerská místa

(celá tisková zpráva ve formátu PDF)
(ilustrační fotografie ke stažení)

V květnu založená energetická společnost SUAS GROUP, sesterská společnost tradiční Sokolovské uhelné, posiluje svou roli tradičního a největšího zaměstnavatele v regionu a hledá nové zaměstnance na kancelářské i provozní pozice. Poptávka po lidech vzniká na základě plnění strategických cílů firmy. 

Sokolov 22. září 2021 - Vedle postupného útlumu těžby, s nímž se vypořádává Sokolovská uhelná, rozvíjí nově budovaná skupina SUAS GROUP své transformační aktivity, které oznámila letos v květnu. Budoucnost skupiny stojí hned na několika základních  pilířích, které jsou na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti, elektromontážních prací, strojírenství a dopravy, a které jsou doplňovány oblastmi zaměřenými na volnočasové aktivity. Do svých řad hledá nové zaměstnance, které budou aktivity skupiny v těchto pro ni klíčových oblastech rozvíjet. V regionu Sokolovska hledá lidi na pozice v provozech, konkrétně pak strojní mechaniky/zámečníky, strojníky energetických zařízení, elektrikáře pro silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně IT infrastruktury, a automechaniky a dalšíObsazuje ale také místa odborných technických pracovníků, projektových manažerů a další kancelářské pozice, včetně pozic pro rozvoj obchodních aktivit a oblast marketingu. Nově ve struktuře firmy obsadila například pozici podnikové právničky, obchodního ředitele, firma také zefektivňuje svůj tým Komunikace a PR. 

Mgr. Pavlína Havlanová, personální manažerka SUAS GROUP a.s.

Poptáváme pozice do Sokolovské uhelné, protože i přes postupný útlum těžby i tam potřebujeme nové zaměstnance. Hlavní zaměření ale máme do nové energetické SUAS GROUP, která má ambice být i nadále lídrem v energetice ovšem dle moderních standardů. Hledáme kolegy, kteří chtějí být u rozvoje nové firmy od začátku a pro které to bude výzva být u toho. Ve své personální politice klademe důraz na diverzitu. Ač jsme průmyslový holding, své uplatnění u nás nacházejí i ženy nebo různé věkové kategorie zaměstnanců.“

JUDr. Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

Transformační aktivity skupiny SUAS GROUP se netýkají pouze naší podnikatelské skupiny jako takové, ale jsou bezprostředně propojeny s transformací celého Sokolovska a Karlovarského kraje. Stejně jako v byznysové části i v personální politice klademe důraz na nutnost změny, která reflektuje výzvy, které jsou před námi. Podpora interních i externích odborných spolupracovníků, proaktivní přístup jednotlivců a trvalá spolupráce s institucemi na transformaci kraje jsou pro naše záměry klíčové.“

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Jaroslav Rokos předseda dozorčí rady
Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie