TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Transformace Sokolovské uhelné je nejambicióznější projekt v regionu za posledních 50 let    

(celá tisková zpráva ve formátu PDF)
(ilustrační fotografie ke stažení)

Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná se rozhodla čelit výzvě a transformuje se v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska.
 
Sokolov 11. května 2021 - Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend provázený ekologickými a ekonomickými tlaky zejména v podobě emisních povolenek. Tato situace povede k výraznému zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. I když se tradiční těžební společnost Sokolovská uhelná, jejíž historie sahá až do roku 1792, snaží o udržení efektivního provozu obou svých tepelných elektráren ve Vřesové a Tisové a tím i těžby uhlí co možná nejdéle, paralelně vyvíjí iniciativu, jak předejít nežádoucím otřesům především v oblasti zaměstnanosti. 
Na začátku letošního roku byla proto založena sesterská společnost Sokolovské uhelné, společnost SUAS GROUP a.s. Ponecháním uznávané značky „SUAS“ v názvu společnosti chce vedení společnosti vyjádřit respekt k více než dvousetleté tradici dobývání a zpracování hnědého uhlí v regionu. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství.

Energetika stojí na prahu rychlých změn 

Základem skupiny zůstává energetika. Již v současné době společnost zajišťuje výrobu elektřiny a tepla v paroplynové elektrárně ve Vřesové a staví nové plynové zdroje v katastru Sokolova. Do budoucna se bude SUAS GROUP věnovat i výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, případně z komunálních odpadů.

Oběhové hospodářství

Oblast tzv. oběhového hospodářství řešící nakládání s nejen komunálními odpady je nosným tématem druhé linie podnikání SUAS GROUP. Mezi klíčové projekty v oblasti cirkulární ekonomiky patří zpracování biologického odpadu z komunální produkce i ze zemědělství. 

Jednou z klíčových oblastí nejen cirkulárního hospodářství bude hrát projekt bateriového řetězce. Kompletní bateriový hodnotový řetězec plánuje SUAS GROUP jako síťový strategický projekt s potenciálem 3000 přímých pracovních míst. Řetězec obsáhne činnosti od primárního zpracování surovin přes výrobu baterií, jejich druhotné využití po recyklaci.  

Realitní, stavební a developerská činnost

SUAS GROUP v krátké době zahájí výstavbu nových výrobních kapacit v lokalitách určených pro průmyslové zóny. Novým pracovním pozicím připraví i nové bydlení, ať už v rodinných domcích či revitalizací obytných domů v Sokolově. SUAS GROUP si bere za své i téma rozvoje rekreačních a volnočasových ploch a postupně oživí okolí jezera Medard.

Údržba a strojírenství

Čtvrtou oblastí podnikání je maximální využití stávajících kapacit v oblasti údržby, strojírenství, autodopravy, železniční přepravy či pomocné mechanizace. Cílem je nahradit ubývající zakázky pro těžební a zpracovatelskou část Sokolovské uhelné externími zakázkami, a to nejen v karlovarském regionu.

Angažovanost v rozvoji celého kraje 

Kromě výše uvedených podnikatelských aktivit míří nově založená SUAS GROUP ještě výš.  Jako zodpovědná moderní společnost má SUAS GROUP zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a investory. 

Nová firemní identita

Vedle obchodních a podnikatelských aktivit přichází nová SUAS GROUP také s novou firemní identitou, spustila nový web a vydává první číslo nového firemního magazínu Nová Energie, to vše s mottem „SUAS GROUP. Energie změny“, který definuje dynamické proměny společnosti. 

Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s. k transformaci říká:

Jsme si vědomi toho, že Sokolovská uhelná a spolu s ní celý Karlovarský kraj stojí před obdobím zásadní transformace. Věříme, že se nám prostřednictvím nově založené energetické skupiny SUAS GROUP podaří nejen udržet současnou zaměstnanost, ale i vytvořit nová pracovní místa. K tomu nabídneme kvalitní bydlení i prostor pro užití volného času. Tím v relativně krátké době vybudujeme pevné základy pro rozvoj a stabilitu naší společnosti v příštích desetiletích“.

Chceme být nadále společností, která bude i v 21. století hrát významnou roli v českém energetickém průmyslu a v našem regionu. Díky zásadní proměně Sokolovské uhelné 
v novou, nejen energetickou skupinu SUAS GROUP se postupně promění i samotný region
. V našich transformačních aktivitách hrají prim technologické inovace, ale i lidé. Vyvíjíme iniciativy, abychom předešli nežádoucím otřesům v oblasti zaměstnanosti

Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

Máme jedinečnou příležitost, právě teď utváříme budoucnost našeho regionu. Odklon od uhelné energetiky si žádá hledání nových možností a je obrovskou šancí tvořit úspěšnou budoucnost SUAS GROUP, našich zaměstnanců a celého regionu Sokolovska“.

„V principu chceme být nadále společností, která bude i v 21. století hrát významnou roli v českém energetickém průmyslu, a ještě významnější roli v našem regionu. Bude to ale vyžadovat zásadní změnu v přístupu při využití zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo při zpracování a energetickém využívání odpadů. Bude to vyžadovat také změnu v přístupu při hospodaření s majetkem, ale zejména změnu ve fungování celé skupiny. Budeme potřebovat změnu přístupu k personální politice a doplnění týmu o odbornosti, kterých dosud nebylo zapotřebí.“

www.suasgroup.cz

Kontakt pro média:

Kateřina Pištorová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 775 977 570

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Jaroslav Rokos předseda dozorčí rady
Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie