TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

300 milionů korun do ekologizace

Společnost Sokolovská uhelná, sesterská společnost SUAS GROUP, investuje do modernizace svého provozu paroplynové elektrárny ve Vřesové 300 milionů korun. Jde o největší investici společnosti v posledních pěti letech. Do plynové turbíny implementuje řešení GE Gas Power, které sníží produkci emisí škodlivého oxidu dusíku NOx. Obě společnosti mají za cíl udržitelnou produkci energie. 

Paroplynová elektrárna ve Vřesové letos slaví 26 let a stále patří k nejmodernějším velkým nízkoemisním zdrojům elektrické energie v Evropě. V důsledku skokového nárůstu ceny emisních povolenek je tato elektrárna pevným pilířem v přechodu na cestě k čisté energetice skupiny SUAS GROUP. Čistá energetika je jedním z 6 pilířů této skupiny, která chce být po odklonu od těžby uhlí své sesterské Sokolovské uhelné lídrem ve výrobě elektrické energie z udržitelných zdrojů. 

Současná investice jde do modernizace původního spalovacího systému dvou plynových turbín typu GE 9E s cílem významně snížit emise oxidu dusíku NOx ze současných přibližně 100 mg/Nm3 spalin na 30 mg/Nm3 spalin.  S modernizací, plánovanou na rok 2023, také dojde k redukci využívání hnědého uhlí, které se dosud využívalo pro výrobu páry vstřikované do spalovacího systému. Úsporou využití hnědého uhlí dojde ročně také ke snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) až o 48 000 tun.

Modernizace spočívá zejména v novém HW spalovacího systému. Turbíny ve Vřesové dostanou od GE nový systém snižování emisí DLN 1.0+ s technologií Ultra Low Nox Upgrade. Ten představuje celou řadu technických změn. Patří sem nové palivové trysky, nové spalovací komory, nové pláště spalovacích komor a nová průtoková pouzdra. Součástí je také modernizace propojovacího potrubí. 

Kromě ekologizace by instalace systému DLN 1.0+ s technologií Ultra Low Nox Upgrade měla mít pozitivní vliv na efektivitu provozu a údržby. Interval inspekce spalování lze zvětšit až na 32 000 provozních hodin, přičemž současný interval inspekce spalování je 16 000 provozních hodin. 

Současná energetika stojí na prahu rychlých změn. SUAS GROUP má ambici být po odklonu těžby uhlí své sesterské Sokolovské uhelné i nadále energetickým lídrem v regionu s přesahem do celé republiky. Součástí úspěchu jsou dlouhodobé investice do technologických zařízení a nastolování nových trendů, mezi které tato klíčová modernizace plynového systému elektrárny ve Vřesové patří,“ řekl k plánované modernizaci David Najvar, místopředseda představenstva SUAS GROUP odpovědný za linii Clean energy.

Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k úsilí společnosti Sokolovská uhelná o zlepšení výroby energie a její přeměnu na nízkouhlíkový provoz. Zařízení GE DLN1.0+ s technologií Ultra Low NOx Upgrade může hrát významnou roli při zvyšování účinnosti a šetrnosti našeho energetického parku k životnímu prostředí. Díky úspěšné modernizaci turbín ve Vřesové se rozšíří možnosti volby zdrojů paliva a navíc modernizace sníží náklady na údržbu, zvýší provozní flexibilitu a prodlouží životnost souvisejících zařízení,“ dodává Kresimir Kovacic, obchodní ředitel společnosti GE Gas Power.

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Jaroslav Rokos předseda dozorčí rady
Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie