TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Golf Sokolov zahajuje sezónu

Golfové hřiště v Sokolově, které spadá do skupiny SUAS GROUP, již zahájilo díky příznivému počasí letošní golfovou sezonu. Do té vstupuje s řadou novinek nejen pro golfové nadšence, ale i pro širokou veřejnost.

Sokolov 25. března 2022 – Díky příznivému počasí zahájil Golf Sokolov letošní golfovou sezonu již 21. března. Všech 18 jamek hřiště je v provozu včetně tréninkových ploch. Ty si mohou vyzkoušet i negolfisté nebo ti, které golf láká, ale zatím nemají složené golfové zkoušky pro hru na hřišti. Pro zájemce resort nabízí individuální i skupinové lekce golfu pro začátečníky i pro ty, kteří si chtějí po zimě zdokonalit svou techniku. 

Na hřišti ještě probíhají přípravné práce, a proto platí do odvolání zvýhodněné green fee 800,- Kč (pro studenty a děti do 18 let platí green fee 400,- Kč a pro seniory od 60 let je zvýhodněné green fee 600,- Kč). Toto se nevztahuje na hráče s uhrazeným ročním hracím poplatkem.

Od letošní sezony zařadil resort Golf Sokolov do svého portfolia několik novinek. Působí zde nový Sekretář klubu, kterým se stal Jan Michalica.  Ten má z klubu bohaté zkušenosti z předchozích pozic, na kterých zde působil. „Vedení Golf Sokolov prošlo personální změnou. Hřiště je ve velmi dobré kondici a již zde vítáme první golfisty této sezony. Na sezonu chystáme několik novinek. Chceme náš resort a golf přiblížit i široké veřejnosti. Několik let u nás funguje Golfové centrum mládeže, které se orientuje na trénování dětí. Výhodou golfu je, že děti tráví celý den venku na vzduchu a současně si tak upevňují vztah k přírodě. O tom, že golf není tak nákladný sport, jak mu přechází jeho pověst, se u nás můžete přesvědčit“ uvádí nový Sekretář Golf Clubu Sokolov Jan Michalica.

K resortu patří i přilehlá restaurace s terasou, kde jsou vítáni také negolfisté z řad milovníků gastronomie nebo těch, kteří se věnují cyklistice či procházkám v okolí hřiště. Každý pátek restaurace nabízí speciality z grilu. 

O Golf Clubu Sokolov

Golfové hřiště v Sokolově je součástí revitalizace důlní činnosti Sokolovské uhelné. Hřiště vzniklo v místě původního hnědouhelného dolu Silvestr. Na podzim roku 2005 byli na hřišti již první hráči, oficiální otevření hřiště se ale datuje k září 2006. Jde o plnohodnotné 18ti jamkové golfové hřiště se zázemím klubovny a restaurace s klubovou základnou 422 hráčů. Je členem společného golfové pasu s dalšími golfovými kluby v okolí (Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Kynžvart).

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Jaroslav Rokos předseda dozorčí rady
Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie