TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Dodávky tepelné energie budou v Sokolově i během krize za stabilně udržitelné ceny

Elektrárna Tisová, dceřiná společnost Sokolovské uhelné, která vyrábí elektřinu a teplo z hnědého uhlí, deklaruje pro Sokolov zajištění kontinuálních dodávek tepelné energie za stabilně udržitelné ceny. V současné energetické situaci tyto ceny, ve srovnání s dodávkami tepla z jiných zdrojů a zejména ze zdrojů využívajících zemní plny, zajišťují sociálně únosnou cenu tepla a minimalizují dopady zvyšujících se nákladů domácností na energie.  

 

Sokolovská uhelná působí na Sokolovsku přes dvě staletí. Cítíme odpovědnost za náš Sokolov a všechny obyvatele, kteří ve městě žijí, a proto deklarujeme svoji připravenost pro dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie za co nejpřijatelnější ceny, říká předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a předseda dozorčí rady Elektrárny Tisová Pavel Tomek. 

Díky spolupráci Sokolovské uhelné a města Sokolov tedy nehrozí, jako v některých městech, zvýšení cen tepelné energie v průběhu kalendářního roku 2022. Ani pro blížící se období roku 2023 zcela jistě nebudou odběratelé vystaveni riziku výrazného nárůstu cen dodávek tepelné energie. Obyvatelé Sokolovska zaplatí nyní za gigajoule v průměru 700 Kč/GJ s DPH, což je o 55 % méně, než zaplatí například obyvatelé města Cheb, kde je cena tepla vyráběného ze zemního plynu v úrovni 1600 Kč/GJ s DPH.  

„Hlavním záměrem spolupráce je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a za co nejpřijatelnější ceny v současné nejisté době. Sokolovská uhelná, stejně jako její dceřiná společnost Elektrárna Tisová, je pro nás v Sokolově dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Vítáme, že tento náš stabilní a dlouholetý partner zajišťuje výrobu a dodávky tepla pro naše občany za sociálně přijatelné ceny a pomáhá tak minimalizovat dopady stávající energetické krize na rodinné rozpočty, “ dodává Renata Oulehlová, starostka města Sokolov.

Skupina Sokolovská uhelná a sesterská skupina SUAS GROUP hodlají být dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro výrobu a dodávky tepelné energie na konkurenceschopné cenové úrovni.

Elektrárna Tisová, a.s.

Elektrárna Tisová je hnědouhelná elektrárna, uvedená do provozu v letech 1958–1959, patří tak k nejstarším hnědouhelným elektrárnám v Česku. Nachází se v Sokolovské pánvi na pravém břehu řeky Ohře, zhruba 2 km severozápadně od Březové a 4 km jihozápadně od Sokolova. Tepelná Elektrárna Tisová je teplofikačním zdrojem s parní primární sítí pro region Sokolovska. Od října 2016 patří do skupiny Sokolovská uhelná. Na místě dnešní elektrárny stávala obec stejného názvu, která měla v roce 1930 až 1052 obyvatel. V 50. letech 20. století však bylo rozhodnuto o výstavbě průmyslového celku na zpracování uhlí. Tím skončila historie obce Tisová, která musela ustoupit. V roce 1953 byla elektrárna rozdělena do dvou celků. V elektrárně Tisová I byl v roce 1959 nainstalovaný výkon 212 MW; Tisová II byla spuštěna mezi roky 1960-1962 a měla výkon 300 MW. Tím byla Tisová první československou velkoelektrárnou. V Tisové se od 80. let vyrábí také teplo, které je rozvedeno do měst Sokolov, Svatava, Březová, Bukovany, Habartov a Královské Poříčí.V 90. letech zde proběhly nemalé ekologické změny např. výměna kotlů za fluidní kotle, elektroodlučovace popílku a odsiřovací zařízení.

Sokolovská uhelná, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. je nejmenší těžební společnost hnědého uhlí a zároveň druhý největší výrobce elektrické energie v České republice. Těžbu provádí v Sokolovské pánvi a je sesterskou skupinou SUAS GROUP.  Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je elektrická energie, teplo a energetické uhlí. Sokolovská uhelná hraje také významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou. Ročně firma vytěží kolem 3 milionů tun hnědého uhlí v lomu Jiří ve Vintířově. Z celkového objemu hnědého uhlí přibližně 50 procent směřuje k tuzemským i zahraničním zákazníkům. Druhou polovinu firma zušlechťuje v rámci vlastních kapacit. Vyrobí tak ročně kolem 3500 GWh elektrické energie a zásobuje teplem Karlovy Vary i dalších města v regionu. Prodej tepla činí zhruba 1200 TJ. Od svého založení firma významně investuje do modernizace svých technologických celků. Její těžební i zpracovatelská část tak patří ke špičce jak z hlediska technického, tak v oblasti minimalizace ekologických vlivů.

SUAS GROUP, a. s.

Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná, jíž tradice sahá až do roku 1792, se rozhodla čelit výzvě a transformuje se v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství. Kromě podnikatelských aktivit má SUAS GROUP jako zodpovědná moderní společnost zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a investory. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně odpovědných investic nejvýznamnější privátní subjekt v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 tisíc domácností, tj. více než 1/3 Karlovarského kraje. V letech 2015—2021 zaplatila skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř 8 miliard korun jen za emisní povolenky. Od privatizace v roce 2005 vynaložila Sokolovská uhelná na podporu kultury, zdravotnictví, sportu a dalších aktivit přes 950 milionů korun. Společnost má celkový podíl více než 10 % na HDP celého kraje. Svým významem a velikostí je také klíčovým zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno 11,5 tisíce lidí.

Kontakt pro média:

Kateřina Pištorová

PR manažerka a tisková mluvčí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

t +420 775 977 570

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Pavel Tomek předseda dozorčí rady
Jan Smolka místopředseda dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie