Společnost byla založena pod původním názvem T-WATT s.r.o. v polovině roku 2014. V květnu 2021 došlo ke změně jediného vlastníka a současně i názvu společnosti. Nyní je jediným společníkem Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.SUAS Commodities je od roku 2014 držitelem licence na obchod s elektřinou a od poloviny roku 2021 i držitelem licence na obchod s plynem. Ve stejném období společnost vstoupila i do Evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Aktivně se účastní obchodování s elektřinou jako tzv. subjekt zúčtování. Má uzavřeny rámcové obchodní podmínky typu EFET s řadou obchodních partnerů trzích v České republice, na Slovensku i ve Spolkové republice Německo. Společnost se rovněž aktivně podílí na krátkodobých trzích organizovaných Operátorem trhu, a.s. Hlavními obchodní partnery jsou Sokolovská uhelná a.s. a Elektrárna Tisová a.s. jako mateřští výrobci elektřiny. Díky akvizici vlastníka od Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. zde probíhá procesní restrukturalizace mezi těmito výrobními subjekty a SUAS Commodities s.r.o. jako obchodním subjektem.Dalším směrem rozvoje je zajištění sdružených služeb dodávek elektřiny zákazníkům, a to jak v lokání distribuční soustavě SUAS Distribuční, tak i v rámci distribučních území všech provozovatelů regionálních distribučních soustav.SUAS Commodities zajišťuje fakturaci tepla a vedlejších energetických produktů zákazníkům ze Sokolovské uhelné.Společnost disponuje týmem vysoce kvalifikovaných odborníků s bohatými zkušenostmi s obchodováním na energetických trzích a s dodávkami elektřiny a plynu zákazníkům. Zkušenosti a znalosti jsou využívány také v rámci poradenské a konzultační činnosti, která je kromě dodávek elektřiny zákazníkům další z aktivit společnosti.

Údaje o společnosti

Jednatele
Ing. Lubomír Kohout
Ing. Petr Šedivý
Obor
No items found.
IČO
032 92 908
DIČ
CZ 032 92 908
Adresa

Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6

Telefon