Společnost SUAS – stavební, s.r.o. byla založena r.1995 a již 27 let realizuje:Provádění stavebních prací a řízení stavebních zakázekVypracování potřebné projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, ohlášení (stavební řízení) a ostatních legislativních postupů včetně dokladů z toho vyplývajících, zpracování nabídkového rozpočtu, harmonogramu prací, případně doložení technologických postupů a přípravu smlouvy o dílo k podpisu se všemi náležitostmi a doklady.Odborné vedení, realizaci a koordinaci kompletního stavebního díla, nebo jeho dílčích částí, dle Smlouvy o dílo a platných předpisů, vyhlášek a norem s případnými dalšími souvisejícími činnostmi (geodetické, geologické práce atd.). Po řádném dokončení prací na sjednané zakázce protokolárně předá dílo objednateli se všemi požadovanými doklady (viz stavební povolení/ohlášení) k převzetí díla a k případnému kolaudačnímu řízení.

Údaje o společnosti

Jednatele
Ing. Libor Vrána
Obor
Doprava a skladování
Stavebnictví
IČO
617 79 539
DIČ
CZ 699 001 005
Adresa

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov