SUAS Clean Energy

„Jsme motorem změny.“

V SUAS Clean Energy budujeme vyvážený energetický mix zelených technologií. Hlavním zdrojem výroby elektrické energie je v současnosti nízkoemisní palivo, tedy zemní plyn. My se ale už dnes soustředíme na výstavbu fotovoltaických elektráren a dalších čistých zdrojů energií. Nezabíráme zemědělskou půdu, využíváme rekultivované výsypky a brownfieldy.


Česká republika nikdy nebude z hlediska obnovitelných zdrojů energetickou velmocí. Kapacita našich vodních toků není dostatečná pro výstavbu velkých elektráren, vzdušné proudy ve vnitrozemí nemohou konkurovat intenzitě mořských větrů a v osvitu není možné u fotovoltaických elektráren dostihnout jih Evropy. O to důležitější pro nás je, dosáhnout ještě před odstavením uhelných zdrojů, vyváženého energetického mixu, který dokáže tyto hendikepy v maximální míře eliminovat.

Svou roli v tom budou hrát lokální energetická společenství, tedy decentralizace, mikroenergetika a komunitní energetika. Tyto změny kladou velké nároky na systémovou integraci, technologie i jejich řízení. Prioritou proto vždy musí být zachování energetické bezpečnosti a spolehlivosti dodávek.

Do linie SUAS Clean Energy patří následující společnosti:

SUAS Clean Energy
IČO:
117 83 044
DIČ:
CZ 699 001 005
SUAS Distribuční s.r.o.

Naše společnost je provozovatelem distribuční soustavy má oprávněním k licencované činnosti distribuce elektřiny na vymezeném území (Sokolovský revír). Zajišťujeme provoz, výstavbu a údržbu lokální distribuční soustavy i v průmyslových a obytných zónách. Poskytuje služby distribuční soustavy dle Energetického zákona 458/2000 Sb. Pro naše klienty nabízíme komplexní energetické služby od distribuce energií, přes správu a údržbu energetických zařízení.

SUAS Clean Energy
IČO:
291 02 286
DIČ:
CZ 699 001 005
SUAS Gas s. r. o.

SUAS Gas s. r. o. provozuje v současnosti plynovou kotelnu v areálu Elektrárny Tisová, v dalších letech zahájí výstavbu nových plynových kotelen.Společnost je součástí linie Clean Energy.

SUAS Clean Energy
IČO:
097 82 389
DIČ:
CZ 699 001 005
HATESPO s.r.o.

Společnost Hatespo s.r.o. je provozovatelem tepelného hospodářství města Habartov.

SUAS Clean Energy
IČO:
291 10 599
DIČ:
CZ 291 10 599
SUAS - Lindner s.r.o.

Společnost bude zpracovávat energosádrovec.

SUAS Clean Energy
IČO:
014 40 861
DIČ:
CZ 014 40 861
SUAS Commodities s.r.o.

Společnost byla založena pod původním názvem T-WATT s.r.o. v polovině roku 2014. V květnu 2021 došlo ke změně jediného vlastníka a současně i názvu společnosti. Nyní je jediným společníkem Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.SUAS Commodities je od roku 2014 držitelem licence na obchod s elektřinou a od poloviny roku 2021 i držitelem licence na obchod s plynem. Ve stejném období společnost vstoupila i do Evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Aktivně se účastní obchodování s elektřinou jako tzv. subjekt zúčtování. Má uzavřeny rámcové obchodní podmínky typu EFET s řadou obchodních partnerů trzích v České republice, na Slovensku i ve Spolkové republice Německo. Společnost se rovněž aktivně podílí na krátkodobých trzích organizovaných Operátorem trhu, a.s. Hlavními obchodní partnery jsou Sokolovská uhelná a.s. a Elektrárna Tisová a.s. jako mateřští výrobci elektřiny. Díky akvizici vlastníka od Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. zde probíhá procesní restrukturalizace mezi těmito výrobními subjekty a SUAS Commodities s.r.o. jako obchodním subjektem.Dalším směrem rozvoje je zajištění sdružených služeb dodávek elektřiny zákazníkům, a to jak v lokání distribuční soustavě SUAS Distribuční, tak i v rámci distribučních území všech provozovatelů regionálních distribučních soustav.SUAS Commodities zajišťuje fakturaci tepla a vedlejších energetických produktů zákazníkům ze Sokolovské uhelné.Společnost disponuje týmem vysoce kvalifikovaných odborníků s bohatými zkušenostmi s obchodováním na energetických trzích a s dodávkami elektřiny a plynu zákazníkům. Zkušenosti a znalosti jsou využívány také v rámci poradenské a konzultační činnosti, která je kromě dodávek elektřiny zákazníkům další z aktivit společnosti.

SUAS Clean Energy
IČO:
032 92 908
DIČ:
CZ 032 92 908
SUAS Teplárenská s.r.o.

SUAS–Teplárenská s.r.o. distribuuje tepelnou energii vyrobenou v energetickém komplexu na Vřesové do obcí a měst Karlovarského kraje.Je součástí linie Clean Energy.

SUAS Clean Energy
IČO:
635 05 401
DIČ:
CZ 699 001 005