SUAS Ecology

„Second life for everything.“

Jeden z hlavních pilířů, na kterém SUAS GROUP stojí, je enviromentálně udržitelná strategie a principy cirkulární ekonomiky.

Jiná možnost není z dlouhodobého hlediska možná.


Naši předkové neznali slova jako recyklace, cirkulární ekonomika nebo Second Life, ale přesto přirozeně využívali znovu téměř vše. Stavební kámen ze zbořeného domu se obvykle využil pro stavbu nového, zničený pluh se přetavil nebo překoval na jiný výrobek, dřevo z něj se využilo k topení. Zbytky z rostlinné výroby se vracely do země jako hnojivo a podobně.

Projekty SUAS GROUP v oblasti cirkulární ekonomiky míří na materiály, které by se běžně staly odpadem a přináší jim druhý život. Nevyhýbají ani zpracování biologického odpadu z komunální produkce i ze zemědělství. Především pro komunální bioodpad totiž v současné době není v regionu odpovídající využití a velká většina ho míří na běžné skládky. Zatímco zemědělskou biomasu technologie skupiny zpracovávají už dnes, na tu komunální se připravují. Díky zplyňování v bioplynové stanici tak bude už brzy komunální bioodpad z Karlovarského kraje sloužit jako jedna z částečných náhrad fosilních paliv pro výrobu elektrické energie a tepla, zbylý digestát pak jako hnojivo pro zemědělskou produkci.

Do linie SUAS Ecology patří následující společnosti:

SUAS Ecology
IČO:
097 82 893
DIČ:
CZ 699 001 005
SUAS - skládková, s.r.o

Společnost provozuje skládku komunálního odpadu v blízkosti obce Vřesová.

SUAS Ecology
IČO:
625 84 961
DIČ:
CZ 625 84 961