SUAS Real Estate

„Vytváříme nové příležitosti.“

V Karlovarském kraji připravujeme v oblasti správy nemovitostí řadu projektů, které pozitivně ovlivní rozvoj Sokolovska a přinesou potřebný stabilizační prvek zaměstnanosti.Chceme hrát aktivní roli při rozvoji našeho regionu a jeho přípravě na dobu bezuhelnou. Věříme, že aktivity sdružené, mimo jiné, pod hlavičkou SUAS Real Estate, podpoří v regionu vznik nových pracovních míst, přinesou nové možnosti bydlení a také nové příležitosti k trávení volného času.

SUAS Real Estate bude jednak spravovat stávající majetek, zároveň má vyhledávat a rozvíjet nové projekty v oblasti pozemků a nemovitostí. Skupina SUAS GROUP je největším soukromým vlastníkem pozemků v Karlovarském kraji s velkým rozvojovým potenciálem. Připravujeme řadu projektů, o kterých jsme přesvědčeni, že pozitivně ovlivní rozvoj Sokolovska a věříme, že přinesou potřebný stabilizační prvek zaměstnanosti. Kromě tohoto budoucího rozvoje bude SUAS Real Estate zajišťovat běžnou provozní agendu jako je například údržba a správa nemovitostí v majetku skupiny i objektů externích zákazníků.

Do linie SUAS Real Estate patří následující společnosti:

SUAS Real Estate
IČO:
634 77 360
DIČ:
BAU-STAV a.s.

BAU-STAV a.s. byl založen 19.3.1991 a v současné době patříme mezi nejvýznamnější stavební firmy v Karlovarském kraji.S více než 250 pracovníky se zabýváme pozemním stavitelstvím, inženýrskými a dopravními stavbami, stavbami občanské vybavenosti, bytovými domy, hotely, lázeňskými středisky, zdravotnickými zařízeními, kulturními a architektonickými památkami, revitalizacemi a nakonec úspěšně i vlastními developerskými projekty. Preferujeme originální řešení, maximální hospodárnost práce, potřebné technologické zajištění a to vše s použitím ekologicky šetrných technologií.

SUAS Real Estate
IČO:
14705877
DIČ:
CZ14705877
SUAS - stavební s.r.o.

Společnost SUAS – stavební, s.r.o. byla založena r.1995 a již 27 let realizuje:Provádění stavebních prací a řízení stavebních zakázekVypracování potřebné projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, ohlášení (stavební řízení) a ostatních legislativních postupů včetně dokladů z toho vyplývajících, zpracování nabídkového rozpočtu, harmonogramu prací, případně doložení technologických postupů a přípravu smlouvy o dílo k podpisu se všemi náležitostmi a doklady.Odborné vedení, realizaci a koordinaci kompletního stavebního díla, nebo jeho dílčích částí, dle Smlouvy o dílo a platných předpisů, vyhlášek a norem s případnými dalšími souvisejícími činnostmi (geodetické, geologické práce atd.). Po řádném dokončení prací na sjednané zakázce protokolárně předá dílo objednateli se všemi požadovanými doklady (viz stavební povolení/ohlášení) k převzetí díla a k případnému kolaudačnímu řízení.

SUAS Real Estate
IČO:
617 79 539
DIČ:
CZ 699 001 005
Porticus s.r.o.

Ateliér PORTICUS s.r.o. se sídlem v Karlových Varech je projektovou a inženýrskou organizací, která byla založena v lednu roku 2001.

Od jejího založení se pracovníci atelieru podíleli na řadě náročných, dnes již realizovaných staveb a projektů. Jejich odbornost a zkušenosti vytvářejí předpoklady pro zodpovědné a kvalitní řešení i těch nejnáročnějších projekčních úkolů, o čemž se již přesvědčila řada investorů a stavebníků.

Svým zákazníkům nabízíme komplexní služby související s projektovou a inženýrskou přípravou staveb a dále konzultační a poradenskou činnost v oblasti investiční výstavby.

SUAS Real Estate
IČO:
263 21 190
DIČ:
SUAS Realitní s.r.o.

Společnost SUAS Realitní s.r.o. zajišťuje správu vlastního majetku, pronájem nemovitostí.

SUAS Real Estate
IČO:
046 82 815
DIČ:
CZ 046 82 815