SUAS Technology

„Míříme do nových oborů.“

Jednou z nových součástí SUAS GROUP bude i linie Technology, která zastřeší celou řadu aktivit - od oprav strojů přes dopravu až po strojírenskou výrobu. Primární zaměření je na realizaci interních zakázek samotné skupiny, ale postupně chceme oslovit i externí zákazníky a tím rozšířit svou působnost.


Základní myšlenkou fungování linie Technology je rozvoj oborů, ve kterých mají stávající společnosti skupiny bohaté zkušenosti, jako je strojírenství, autodoprava, nebo provozování pomocné a stavební mechanizace. Ve stávajícím uspořádání pracují zaměstnanci především na interních zakázkách skupiny, s postupným růstem podílu takzvaných externích zakázek, který by se měl v budoucnosti dál zvyšovat.

Linie je aktuálně rozdělena do dvou částí. SUAS Transportation zahrnuje především o dopravu, SUAS Machinery, výrobu, montáž a údržbu v oblasti strojní a elektro.

Do linie SUAS Technology patří následující společnosti:

ZPA-RP, a.s.

Výstavby, rekonstrukce a modernizace systémů měření a regulace, systémů kontroly a řízení.

SUAS Technology
IČO:
263 49 566
DIČ:
CZ 699 001 005
SUAS Technology s. r. o.

Jednou z nových součástí SUAS GROUP je i linie Technology, která zastřeší celou řadu aktivit - od oprav strojů přes dopravu až po strojírenskou výrobu. Linie chce pod vedením Pavla Franciska pracovat na interních zakázkách skupiny i získat nové zákazníky mimo ni, a tím rozšířit svou působnost.

SUAS Technology
IČO:
491 96 596
DIČ:
CZ 491 96 596
SUAS Transportation s.r.o.

Služby v oblasti autodopravy, stavebních strojů, kolejové dopravy a rekultivační činnosti.

SUAS Technology
IČO:
097 83 041
DIČ:
CZ 699 001 005