Laboratorní pracovníci SUAS Lab pomáhají s rozbory vod i s měřením emisí

27/3/23
Sdílet tento příspěvek

Během začínajícího jara se pracovníci laboratoří společnosti SUAS Lab vracejí do terénu. Ačkoli je většina odběrů a měření prováděna bez ohledu na roční období, teplejší počasí nahrává odebrání a rozboru odpadů, zemin a sedimentů či měření hluku. Laboratoře dále měří emise, provádí rozbory vod a další specializované činnosti. V poslední době to byla mimo jiné kontrola parametrů vody v nádrži Michal, ale poskytovány byly také vybrané služby okolním obcím.


„V případě nádrže Michal každé čtvrtletí kontrolujeme základní parametry jako jsou pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, dusičnany, dusitany, čpavky, mangan a další prvky i chemickou spotřebu kyslíku. Cílem této částečné kontroly je monitoring trendu kvality vody z pohledu chemických parametrů, proto sledujeme také přítok do nádrže z Lobezského potoka a samozřejmě i samotnou výpusť z nádrže. Poslední kontrola prokázala, že voda v Michalu si drží před nadcházející letní sezónou vysokou kvalitu,“ vysvětluje Iveta Dyková, jednatelka SUAS Lab.

Služby laboratoří ve Vřesové využívají taktéž obce nejen na Sokolovsku, ale i v dalších částech kraje. Například v Nové Roli je podle potřeby zajišťován rozbor odpadů, zeminy, sedimentů pro uložení na povrch terénu, s městem Habartov spolupracuje SUAS Lab na provádění odběru a rozboru průsakové podzemní vody na rekultivované skládce Lítov, v Lomnici jsou analyzovány vzorky vod ze sběrného dvora. „Snažíme se obcím vycházet vstříc v jejich potřebách a nabídnout služby na míru i nad rámec, který požaduje platná legislativa. Spektrum našich aktivit je nicméně mnohem širší, měříme rizikové faktory, jako je hluk, prach a chemické škodliviny, a to v pracovním i mimopracovním prostředí, dále měříme emise pro spalovací zdroje, lakovny, obalovny živičných směsí a další technologie emitující znečišťující látky. Provádíme odběry a rozbory pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, ale i tuhých a kapalných paliv. Nabídnout můžeme analýzy průmyslových olejů, pod záštitou Asociace zkušeben vysokého napětí pak analýzy elektroizolačních olejů,“ popisuje Iveta Dyková.


Na trh s laboratorními službami v ČR společnost vstoupila od 1. ledna 2023. Základem pro vznik SUAS Lab byly dosavadní podnikové laboratoře Sokolovské uhelné, které mají dlouholeté zkušenosti v oboru. V budoucnosti by měla jejich existence v regionu pomoci také příchodu nových investorů do plánovaných průmyslových zón. Akreditovanými laboratořemi totiž musí projít mimo jiné parametry výkopových zemin, které musí splňovat kritéria podle vyhlášky o odpadech.

Sdílet tento příspěvek