Město Chodov bude spolupracovat se Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP na vzniku technického lycea

26/10/23
Sdílet tento příspěvek


Město Chodov plánuje rozvíjet střední školství, a to zejména technické obory, které v době transformace kraje mohou pomoci lidem uplatnit se v nových oborech. Z toho důvodu se rozhodlo založit technické lyceum. V této snaze podpoří město skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. Podpisem společného memoranda potvrdili budoucí spolupráci starosta města Chodova Patrik Pizinger, předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Jiří Pöpperl a člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavel Poc.

„Jde o unikátní záměr, pilotní projekt, který stojí na úzké spolupráci s největším zaměstnavatelem v regionu, ale samozřejmě i s dalšími firmami. V nové škole technického směru vidíme budoucnost vzdělávání, protože nás čeká postupný rozvoj nových průmyslových odvětví na Sokolovsku a s tím spojené změny v nabídce práce pro Chodováky i lidi z okolí,“ vysvětlil Patrik Pizinger, starosta města Chodova.

Pro skupinu Sokolovská uhelná a SUAS GROUP je založení technického lycea vítanou příležitostí, která by mohla pomoci v získávání kvalifikovaných a technicky orientovaných absolventů. „Připravujeme a realizujeme celou řadu rozvojových aktivit, které jsou zaměřeny na moderní nízkoemisní a bezemisní energetiku, průmyslový a rezidenční development, ale i strojírenství či oběhové hospodářství. Postupný útlum těžby a s ním související přeměna Sokolovska přinese nové pracovní příležitosti, a zároveň také nároky na odbornou zdatnost uchazečů o práci. Chystáme projekty v okolí jezera Medard, rozvoj infrastruktury průmyslových zón, jež v budoucnu osídlí nové firmy a ty budou potřebovat lidi. Navíc se zaměřujeme na stavbu solárních parků, bateriových úložišť, na inovace v chemickém průmyslu, nabídneme smart řešení pro města a obce. Ve všech těchto oblastech se pak mohou uplatnit právě i absolventi technického lycea,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Město provede veškeré kroky potřebné k registraci školského zařízení, zajištění pedagogických pracovníků i odborných garantů výuky. Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP bude spolupracovat při zajištění povinné praktické a odborné části vzdělávání. Počítá se s poskytnutím prostor a případného přístupu do provozů v rámci odborné výuky i souvislých odborných praxí studentů od 2. ročníku školy. Podobně skupina již dlouhodobě spolupracuje i s dalšími školami v Karlovarském kraji. „Zvážíme rovněž vytvoření stipendijního programu pro studenty lycea, a to od 2. ročníku. O podmínkách udělení stipendia a jeho výši budeme jednat,“ dodal Pavel Tomek.


Technické lyceum se stane novinkou mezi středními školami na území regionu. Vhodně tak doplní oborovou strukturu technických škol typu Střední průmyslové školy v Ostrově, ISŠTE v Sokolově či ISŠ v Chebu. První studenti lycea by měli zaplnit školní třídy v září 2026.

Sdílet tento příspěvek