Na transformaci Sokolovska spolupracuje organizace ICLEI Europe

22/9/23
Sdílet tento příspěvek

Technická podpora pro zavádění Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) a pomoc v řešení postupu transformace území, to je úkol mezinárodní organizace ICLEI Europe, která pod hlavičkou Evropské komise spolupracuje s evropskými uhelnými regiony, jež procházejí transformačním procesem. Zástupci ICLEI Europe se v polovině září sešli v Sokolově se starosty.

Na Sokolovsku organizace uspořádala workshopy pro pracovní skupiny, které připravují Plán spravedlivé územní transformace, a další akce. „Představili jsme zástupcům ICLEI Europe celou oblast Sokolovska a historii regionu spjatou s těžbou a negativními jevy, které dobývání hnědého uhlí přineslo. Po dlouhá léta se zde těžilo uhlí pro celou republiku a je otázkou, jestli stát pochopil, že je třeba splácet dluh Sokolovsku a jeho obyvatelům. My sami se aktivně snažíme transformaci nastartovat. Jsem rád, že se do transformačních aktivit zapojili starostové dotčených obcí, zástupci firem, další aktéři z území. A také jsme získali technickou podporu EU, abychom mohli připravit projekty rozvoje Sokolovska,“ uvedl starosta Sokolova Petr Kubis.

O tom, co pálí obce na Sokolovsku, mluvil starosta Habartova Petr Janura i starostka Svatavy Eva Třísková. Mezi hlavní problémy patří sociální skladba obyvatel, nedostatek praktických lékařů, nedobudovaná infrastruktura. Příležitostí by mohl být rozvoj území v okolí jezera Medard, což by přineslo nová pracovní místa a pomohlo by to přilákat zejména mladé lidi, kteří nyní z regionu odcházejí. Podle Jiřího Štěrby ze společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP má lokalita v okolí jezera Medard obrovský potenciál a zpřístupnění břehové linie široké veřejnosti je jedním ze strategických projektů skupiny.

Členka Rady města Sokolova Iva Kalátová během setkání se starosty zdůraznila, že se Sokolovsko musí vypořádat i s negativním obrazem v očích veřejnosti, který je stále spjat s minulostí. „Potřebujeme změnit PR, tedy především to, jak Sokolov a jeho okolí vnímá veřejnost. Sokolov se proměnil a bude se měnit dál, můžeme se pochlubit krásnou přírodou, památkami i nabídkou sportovních a kulturních aktivit. Na změně image samozřejmě musíme a chceme pracovat dál,“ dodala Iva Kalátová.


Po setkání se starosty uspořádali zástupci ICLEI Europe workshop pro členy pracovních skupin zapojených do přípravy Plánu spravedlivé územní transformace Sokolovska. Jednotlivé týmy se zabývaly problémy, které na Sokolovsku rezonují, jako je odliv mladých lidí a možnosti, jak je přilákat zpět, potřeba rozšířit nabídku zajímavých pracovních míst i různých typů bydlení. Návrhy řešení by měl obsahovat právě vznikající PSÚT Sokolovsko.

Sdílet tento příspěvek