Na trh vstupují laboratoře SUAS LAB

30/12/22
Sdílet tento příspěvek

Na trh s laboratorními službami v České republice míří nový subjekt. Od prvního ledna zahájí činnost společnost SUAS LAB. Firma ze skupiny SUAS GROUP se chce zaměřit především na poskytování laboratorních a analytických služeb pro firemní i privátní klientelu.

Základem pro vznik této společnosti se staly dosavadní podnikové laboratoře, které mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Podle předsedy dozorčí rady SUAS GROUP Pavla Tomka má vznik SUAS LAB má přímou souvislost s transformací Karlovarského kraje a jeho přípravou na dobu po ukončení těžby hnědého uhlí. „Jde o vysoce specializované služby, které v České republice umí v tomto rozsahu poskytovat jen několik subjektů. A právě takové činnosti se mohou pro náš region stát v budoucnosti jedním ze základů dalšího rozvoje,“říká Tomek.

Podle Tomka budou laboratoře SUAS LAB, minimálně po přechodnou dobu, část své kapacity zaměřovat na poskytování podpůrných služeb zpracovatelské části ve Vřesové. V budoucnosti by ale měla jejich existence v regionu pomoci také příchodu nových investorů do plánovaných průmyslových zón.Laboratorně analytické služby jsou totiž dnes nedílnou součástí téměř každé moderní výroby.

„Těch faktorů, které se dnes sledují je obrovské množství,“ potvrzuje jednatelka společnosti SUAS LAB Iveta Dyková. V podstatě už při zahájení jakékoliv větší investice je nutné sledovat parametry výkopových zemin, které musí splňovat kritéria podle vyhlášky o odpadech. A provádět tyto služby mohou pouze akreditované laboratoře, mezi které patří i SUAS LAB.

„V samotných výrobních provozech záleží na jejich konkrétním zaměření. Obecně se měří rizikové faktory v pracovním prostředí, tedy hluk a prach. Pak už je to hodně individuální. Řada firem vyžaduje například měření emisí, ale třeba i rozbory odpadů, paliv, monitorujeme třeba i vodní vrty a další věci,“ vypočítává Dyková.

Společnost SUAS LAB proto už od počátku bude disponovat širokým spektrem akreditací a autorizací, které jí umožní reagovat na potenciální požadavky investorů, kteří by mohly zamířit do regionu, stejně jako na potřeby firem, které v kraji už dnes působí. Společnost SUAS LAB bude sídlit v Sokolově, pro laboratorní služby pak bude využívat zázemí v areálu chemického kombinátu ve Vřesové, kterému bude také poskytovat část svých služeb.

Sdílet tento příspěvek