Přijďte se seznámit s návrhem územní studie jezera Medard

5/5/23
Sdílet tento příspěvek

Krajina po útlumu těžby v okolí jezera Medard u Sokolova projde zásadními změnami. V budoucnu nabídne lokalita příjemné zázemí pro volnočasové aktivity, ale také pro celoroční bydlení s širokou paletou potřebných služeb. První krok na cestě k rozvoji oblasti učinila společnost Sokolovská uhelná ve spolupráci s Karlovarským krajem. Oba partneři nechali připravit územní studii, která navrhuje základní parametry a uspořádání budoucího využití území. S touto studií se nyní mohou všichni zájemci seznámit během veřejné konzultace k návrhu, která se koná ve středu 10. května 2023 od 16.00 hodin na Městském úřadu v Sokolově.

"Završili jsme tři roky týmové práce na přípravě územní studie. Velmi si vážíme možnosti podílet se na vzniku návrhu s Karlovarským krajem. Jde o první vlaštovku úzké spolupráce našich týmů. Máme velký zájem nyní plánované rozvojové aktivity v okolí Medardu uskutečňovat s maximální účastí veřejnosti, která si už nyní oblast oblíbila a bude ji určitě využívat čím dál více. Podobný postup bychom pak rádi aplikovali i v případě studie okolí lomu Jiří po ukončení těžby,“ vysvětluje Pavel Poc, člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.


Pořizovatelem územní studie jezera Medard se stal odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Projekt udržitelné revitalizace a resocializace lokality Medard považujeme za zásadní, protože je velkým příslibem z pohledu rekultivace krajiny, do které výrazně zasáhla těžba, zároveň ale také věříme, že přispěje k návratu obyvatel do blízkého okolí. Plánované aktivity přinesou rozvoj nejen oblasti kolem jezera Medard, ale i celého regionu, protože se jedná o unikátní rozvojovou lokalitu s mezinárodním potenciálem. Nechceme samozřejmě opomenout ani širokou veřejnost, která bude mít v rámci veřejného projednání možnost sdělit své postřehy, připomínky a nápady,“ doplňuje krajský radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger.


Zpracovatelem studie je architektonický a projekční ateliér A8000, který patří po více než tři dekády mezi přední česká architektonická studia. Kromě bydlení nad jezerem je součástí návrhu studie řada služeb včetně obchodů, restaurací či infrastruktury pro vodní sporty a další sportovní aktivity.

Sdílet tento příspěvek