Se zástupcem ministerstva zemědělství se řešila agrovoltaika i rozvojové projekty

20/4/23
Sdílet tento příspěvek

Do zemědělských provozů společnosti SUAS Agro a do lokalit, kde se plánuje nové využití území po těžbě, zavítal v uplynulém týdnu Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce pro fondy EU Ministerstva zemědělství ČR. V doprovodu Jiřího Pöpperla, předsedy představenstva Sokolovské uhelné a skupiny SUAS GROUP, a Pavla Poce, člena představenstva skupiny, navštívil mimo jiné bioplynovou stanici, okolí lomu Jiří i jezero Medard.

„S ředitelem Sekáčem jsme především probírali zavádění systému precizního zemědělství v podmínkách naší společnosti a využití principů agrovoltaiky na trvalých travních porostech vzniklých rekultivací,“ říká Pavel Poc. Společně diskutovali rovněž o provozu bioplynové stanice v zemědělském režimu a zkušenostech s chovem masného skotu plemene Charolais.

Přímo u jezera Medard pak byla řeč o projektu udržitelné revitalizace a resocializace lokality Medard. „Stojíme před podáním tohoto projektu do Operačního programu Spravedlivá transformace, proto jsme uvítali možnost přiblížit Pavlu Sekáčovi smysl a cíle projektu. Na vyhlídce u lomu Jiří jsme se bavili jak o současné situaci těžby uhlí, tak o záměrech budoucího využití této oblasti po ukončení těžby,“ popisuje Pavel Poc s tím, že podmínkou úspěšného uskutečnění projektů a rozvojových aktivit je právě informovanost a úzká spolupráce se všemi úrovněmi samosprávy.

Sdílet tento příspěvek