Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP chystá další rozvojové aktivity. Pomůže jí v tom i vstup minoritního vlastníka, společnosti CARBOUNION HOLDING

4/9/23
Sdílet tento příspěvek

Do skupiny Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a SUAS GROUP a.s. majetkově vstoupila společnost CARBOUNION HOLDING, a.s. podnikatele Petra Pauknera. Ziskem menšinového podílu v míře do 10 % v obou společnostech se CARBOUNION HOLDING stává jediným minoritním vlastníkem, většinový podíl akcií náleží nadále do svěřenského fondu rodiny Štěpánkových, potomků jednoho ze zakladatelů Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Františka Štěpánka. Cílem této transakce je vytvořit prostor pro další rozvojové aktivity Sokolovské uhelné a SUAS GROUP v oblasti nových energetických zdrojů, inovací v chemickém průmyslu či v rezidenčním a průmyslovém developmentu.

Změna akcionářské struktury nemá vliv na rozhodování managementu v rámci skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP, nabytí minoritního podílu není spojené s žádnými zvláštními právy. Hodnota transakce nebude zveřejněna. Majetkový vstup společnosti CARBOUNION HOLDING proběhl na základě vzájemné dohody majitele CARBOUNION HOLDING Petra Pauknera a Pavla Tomka, správce svěřenského fondu založeného dědici zesnulého podnikatele Františka Štěpánka, a je vyústěním dlouholetých přátelských vazeb obou rodin i podnikatelské spolupráce.

„Myšlenka vstupu CARBOUNION HOLDING vznikla na základě mnohaletých dobrých vztahů mezi majiteli Sokolovské uhelné a SUAS GROUP a Petrem Pauknerem. Role nového minoritního akcionáře je výhradně investiční a jejím smyslem je kapitálově podpořit rozvojové aktivity zejména rychle se rozvíjející skupiny SUAS GROUP, a pomoci tak v úsilí rodiny zesnulého Františka Štěpánka o transformaci regionu v souvislosti s přípravou na odklon od energetického využívání uhlí,“ sdělil k transakci Pavel Tomek, správce svěřenského fondu.

Nový menšinový akcionář, společnost CARBOUNION HOLDING, je významným obchodníkem s energetickými komoditami a na trhu působí od roku 1998. „Situaci v energetice nepřihlížíme se založenýma rukama. Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP jsou významnými hráči v tuzemské energetice a také jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. Region Sokolovska se bude muset vyrovnat s útlumem těžby a s nutností řešit alternativní způsoby výroby elektrické energie a tepla z uhlí. S tím bude spojena potřeba nových pracovních míst pro zaměstnance, kteří přejdou ze stávajících těžebních provozů, a těch, kteří se budou chtít uplatnit v moderních odvětvích. Náš kapitálový vstup podpoří rozvojové aktivity, které majitelé Sokolovské uhelné a skupiny SUAS GROUP plánují,“ uvedl Petr Paukner, majitel holdingu.

Skupina SUAS GROUP připravuje rozsáhlé investice do obnovitelných zdrojů energie a chce realizovat developerské projekty v kraji s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Kapitálový vstup společnosti CARBOUNION HOLDING zajistí skupině ještě větší stabilitu a zvýšení zdrojů potřebných pro dosažení cílů v transformaci, která je spojená s těmito udržitelnými investicemi do regionu Sokolovska, tvorbou nových pracovních míst a celkovým oživením regionu.

Sdílet tento příspěvek