Skupina SUAS GROUP a Sokolovská uhelná chce přestavět dům na rohu ulic TGM a Varšavská v Karlových Varech

12/12/23
Sdílet tento příspěvek

Skupina SUAS GROUP a Sokolovská uhelná má v plánu změnit podobu objektu bývalého Podniku výpočetní techniky na rohu ulic T. G. Masaryka a Varšavská v Karlových Varech nedaleko od rušné světelné křižovatky v centru města. Do vlastnictví získala skupina tuto budovu na konci loňského roku. Na její proměně spolupracuje s architektonickým ateliérem BekArch architekta Jana Beka.


Ateliér má v současnosti hotovou studii návrhu rekonstrukce exteriéru domu, která vychází z historie budovy a současné okolní zástavby. „Všichni na první pohled vidíme, že objekt nezapadá do této části Karlových Varů, proto se chceme vrátit k historickému řešení stavby a k rekonstrukci přistoupit s respektem k okolní zástavbě. Navíc víme, že město připravuje v této lokalitě zajímavé projekty, chystá se také kompletní rekonstrukce Chebského mostu. A proto bude i přestavba budovy PVT zapadat do tohoto rámce a ladit s okolím. Vrátíme se k sedlové střeše s vikýři, která naváže na linii ostatních staveb. Řešili jsme s památkáři mimo jiné ocelovou konstrukci na nárožní fasádě a shodli jsme se na tom, že konstrukce zmizí. Diskuse se vedly ohledně vstupu do budovy. Je to nevyužitý velký prostor, z toho důvodu jsme uvažovali o posedovém schodišti. To ale neprošlo orgány památkové péče, budova se nachází v památkové zóně, a proti byli i stavaři, protože schody by obtížně odolávaly změnám počasí,“ popsal Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovské uhelné s tím, že skupina vnímá strategickou polohu budovy a její mimořádně dobrou dostupnost pro obyvatele města i celého regionu.


Skupina chce budovu po její přestavbě využít jako komunikační bod pro své aktivity. „Počítáme s tím, že by se zde nacházelo centrum pro obchod s energiemi a sídlo společnosti Karlovarská plynárenská, do které jsme majetkově vstoupili. Dále by zde sídlila dceřinka SUAS Solutions, která se produkty a službami zaměřuje na moderní energetiku. A dokážeme si představit, že v objektu vznikne zázemí pro rozvojové aktivity průmyslového a rezidenčního developmentu, tedy centrum pro budoucí nájemce a vlastníky bytů, bytových domů a podobně. První patro je nyní nájemní, a tak by to mělo zůstat i v budoucnu.  V suterénu se uvažuje o restauraci či o lázeňských a wellness službách, ostatně velmi dobře se tento nápad dá provázat s naším hotelem Windsor v Lázních III,“ dodal Pavel Tomek. Podle něj je to jasný signál, jak se chce skupina chovat k nově nabytým nemovitostem, které se nacházejí v centru lázní a zaslouží si odborný přístup v souladu s požadavky památkové péče.


Po zpracování architektonické studie exteriéru budovy přijde na řadu řešení interiérů. V roce 2024 chce mít skupina k dispozici kompletní podklady pro získání stavebního povolení.


Dům na rohu ulic T. G. Masaryka a Varšavské byl postaven na přelomu 19. a 20. století. Za svou více než stoletou historii prošel řadou úprav a zásahů, které výrazně změnily jeho původní podobu. Tyto rekonstrukce se netýkaly pouze materiálového řešení, ale i zásahů do celkového objemu domu. Návrh rekonstrukce vychází ze stávajícího stavu, který je zbaven ocelové konstrukce na nárožní fasádě, z odstranění střešní nástavby a očištění parterové části o nevzhledný obklad. Nový stav je navržen v souladu s historickou podobou domu. Nejvíce se po konzultaci s Národním památkovým ústavem přihlíží ke stavu z roku 1951. Návrh však ještě více zohledňuje stávající karlovarskou zástavbu a snaží se o soulad s okolím.

Autor vizualizace budoucí podoby budovy: Architektonický ateliér BekArch, https://www.bekarch.cz/

Sdílet tento příspěvek