Slavíme úspěch! Sokolovská uhelná a SUAS GROUP získala dotaci od amerického ministerstva zahraničí

8/9/23
Sdílet tento příspěvek

Společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP se podařil nevídaný počin. Uspěla v žádosti o dotaci z amerického programu Phoenix, z něhož jsou financovány studie proveditelnosti související s umístěním malých jaderných reaktorů (SMR) v Evropě. Ty mohou v budoucnu po útlumu těžby uhlí pomoci zajistit dostupné a stabilní dodávky elektrické energie a tepla. Soutěž byla otevřena pro 17 zemí ze střední a východní Evropy. Kromě naší skupiny byla vybrána ze všech těchto zemí společnost Slovenské elektrárně a polský PKN Orlen a Synthos – Orlen Synthos Green Energy. Cena studie může dosáhnout maximální výše 2 miliony dolarů, přičemž dotace činí 1,5 milionu dolarů a spoluúčast žadatele 0,5 milionu dolarů.

Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických se touto formou snaží podpořit přechod od výroby energie a tepla v hnědouhelných elektrárnách k uhlíkově neutrální jaderné energii. O dotaci v jejím programu Phoenix se hlásily téměř tři desítky evropských firem a společností. „Získání dotace je pro nás významným krokem na cestě k moderní energetice. Energetickou bezpečnost pro naše občany je možné zajistit po odstavení hnědouhelných elektráren jen vhodným mixem různých energetických zdrojů. Patří mezi ně i malé modulární reaktory, které splňují veškerá technologická i bezpečnostní hlediska. V okamžiku, kdy jsme začali uvažovat o této možnosti, jsme vytipovali dvě lokality, v nichž by umístění takového zařízení přicházelo v úvahu.  Konkrétně jde o areál Elektrárny Tisová a průmyslový komplex ve Vřesové. V únoru letošního roku jsme se v návaznosti na zasedání pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která řeší možnost uplatnění modulárních reaktorů v zemi, dozvěděli o možnosti získat dotaci na studii proveditelnosti, jež zmapuje vybrané oblasti a podmínky umístění SMR. Netušili jsme, jestli vůbec máme šanci uspět, ale nakonec jsme byli úspěšní,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Projektoví manažeři Sokolovské uhelné a SUAS GROUP připravili podklady pro MPO ČR, které byly podmínkou pro podání žádosti do programu. „Museli jsme mimo jiné uvést, jaký je očekávaný výkon SMR. Preferujeme tlakovodní reaktor o výkonu 400-500 MWe, což odpovídá potřebám Karlovarského kraje s přihlédnutím k technologickým omezením. Pro získání dotace bylo také podstatné, aby se výrazně snížil objem emisí v ovzduší a nižší byla rovněž závislost výroby elektřiny a tepla na hnědém uhlí,“ vysvětlil Ondřej Hollý, který žádost připravoval.

Poskytovatel dotace připraví v rámci programu Phoenix studii proveditelnosti, poskytne ale také technické, poradenské a konzultační služby. „V současnosti jsme zahájili spolupráci s Českou geologickou službou, která provádí geologický průzkum ve vytipovaných lokalitách. Na základě průzkumu se prokáže, zda jsou tyto oblasti vhodné pro umístění SMR z pohledu stability podloží a dalších parametrů. Práce na studii pak musí být pak hotovy do března 2025,“ upřesnil Martin Čermák, technický ředitel Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Klíčový v rozvoji tohoto typu energetiky bude postoj českého státu. Státní energetická koncepce z roku 2015 zahrnuje jadernou energetiku a počítá s poklesem podílu uhlí, které v současné době dominuje ve výrobě elektřiny se 46 %, do roku 2040 o více než polovinu, zatímco podíl jaderné energetiky by se měl zvýšit minimálně o 50 %. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje aktualizaci Státní energetické koncepce, jež by měla zohlednit jaderné a obnovitelné zdroje.

Sdílet tento příspěvek