Sokolovská uhelná a SUAS GROUP loni hospodařily se ziskem. Téměř 5 miliard korun odvedly do veřejných rozpočtů

21/7/23
Sdílet tento příspěvek

Sokolovská uhelná dosáhla za rok 2022 hospodářského výsledku ve výši 2,5 mld. Kč. Z toho více než 1,2 mld. Kč ale představuje zejména rozpuštění rezerv nebo rušení opravných položek dlouhodobého majetku. Dále se na hospodářském výsledku podílejí ve výši cca 0,4 mld. Kč úrokové výnosy z vlastních zdrojů. Celkové tržby Sokolovské uhelné za rok 2022 činí cca 8 mld. Kč. Skupina SUAS GROUP, a to ve struktuře reflektující pouze dokončenou první fázi transformačního procesu, vykazuje za rok 2022 hospodářský výsledek 90 mil. Kč, celkové tržby činí 1,3 mld. Kč.

Téměř 5 miliard korun přitom společnost odvedla ve prospěch veřejných rozpočtů. „Největší podíl na této částce mají odvody na emisní povolenky, které tvoří 3,8 mld. Kč.  Pokud jde o daně z příjmu právnických osob, je to částka blížící se půl miliardě. Z uvedených dat je patrné, jak významnou roli naše skupina hraje a jak se podílí na tvorbě veřejných prostředků. Pakliže by ze strany státu docházelo k neočekávanému a nekoncepčnímu omezení činnosti skupiny v jakýchkoli souvislostech, pak by se následný propad zásadně odrazil v HDP Karlovarského kraje a nebyl by zanedbatelný také na úrovni ČR,“ zdůraznil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Ve firemním hospodaření pro následující období bude muset společnost zohlednit nejen daň z mimořádných zisků, tzv. windfall tax, ale s obavami sleduje i další úsporná opatření, která v současnosti rezonují ve veřejném prostoru. Je mezi nimi záměr zvýšení poplatku z vydobytého nerostu, nárůst daně z příjmu právnických osob, ke změnám z největší pravděpodobností dojde i v případě benefitů pro zaměstnance. „Na jednu stranu chce stát urychlit budování obnovitelných zdrojů a přechod na bezemisní energetiku, na druhou stranu nám krátí finance, ze kterých bychom tyto projekty i další rozvojové aktivity dokázali hradit. Snažíme se jako největší zaměstnavatel v regionu zaměstnancům nabídnout benefity a výhody, abychom obsadili i ty pozice, na které se velmi obtížně shánějí kvalifikovaní a technicky vzdělaní lidé. Ta snaha je zbytečná v okamžiku, kdy by se rozhodlo o zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. Naštěstí jsme silná stabilní skupina, která má na čem stavět,“ dodal Pavel Tomek.

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v ČR. Kromě toho se zabývá výrobou tepelné energie, kterou zásobuje domácnosti na Karlovarsku a Sokolovsku. Mezi její další hlavní výrobky patří hnědé energetické uhlí. Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Vedení společnosti velmi významně investuje do modernizace technologických celků a dlouhodobě se jí daří minimalizovat dopady výroby elektřiny v rámci energetického využívání hnědého uhlí do oblasti životního prostředí.  Sokolovská uhelná hraje také významnou roli v oblasti rekultivací a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou. Skupina SUAS GROUP je progresivním seskupením firem, které se úspěšně pohybují především na poli energetiky, dopravy, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství. Široký záběr činností skupiny plyne z jejího odpovědného přístupu k budoucnosti regionu, ke kvalitě životního prostředí a k důrazu na udržitelnost rozvojových aktivit.

Sdílet tento příspěvek