Snažíme se udržet ceny výroby tepla na rozumné úrovni. Navýšení se ale kvůli rostoucím nákladům nevyhneme

29/11/23
Sdílet tento příspěvek


Stejně jako ostatní výrobci a dodavatelé tepla v ČR, také společnost Sokolovská uhelná a její dceřiná společnost Elektrárna Tisová v současnosti avizují změnu ceny tepla a dokončují cenové kalkulace výroby a dodávek tepla vzhledem k očekávané skutečnosti 2024. Sokolovská uhelná, stejně jako Elektrárna Tisová, v posledních dvou letech ceny tepla výrazněji neměnily, pro příští rok je ale navýšení nezbytné. Příčinou jsou především rostoucí náklady na emisní povolenky, očekávané zvýšení poplatku z vydobytého nerostu a další náklady, kterými vyrobené teplo zatěžuje stát.

„V letech 2022 a 2023 jsme se snažili většinu nákladů na výrobu a dodávky tepla nést ke své tíži, což znamená, že cena tepla nepokrývala skutečný růst nákladů. Vzhledem k současné situaci je to ale neudržitelný proces, proto se změně ceny pro naše smluvní partnery, pro které vyrábíme a dodáváme teplo, nevyhneme. Důvodem je v první řadě náklad na emisní povolenku, který tvoří více než 50 procent ceny výroby tepla předtím, než je předáno k distribuci konečným spotřebitelům. Druhou, nižší část ceny, tvoří veškeré procesy spojené s těžbou uhlí, tedy i náklady na práci lidí, kteří denně v létě v zimě pracují ve velmi náročných podmínkách těžebních provozů. Dále jsou to náklady na údržbu a správu těžební technologie, investice do uhelných zdrojů, dispečink a v neposlední řadě i zvýšení poplatku z vydobytého nerostu, který odvádíme státu. Cenový nárůst výroby a dodávky tepla odhadujeme ve výši 20–25 procent. Pro koncové zákazníky, tedy domácnosti v našem kraji, stanoví konečnou cenu tepla městské či obecní teplárny a společnosti provozující tepelné hospodářství,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a Elektrárna Tisová.

Sokolovská uhelná a její dceřiná společnost Elektrárna Tisová vyrábí teplo a dodávají jej distributorům, kterými jsou mimo jiné společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group, odštěpený závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, TEBYT Bukovany a Citice, HATESPO v Habartově nebo Novosedelská bytová. „Se všemi postupně komunikujeme navýšení ceny a upřesňujeme si její konečnou podobu pro rok 2024. Snažíme se vysvětlit důvody nárůstu, které můžeme doložit veškerými daty. Výslednou cenu pro zákazníky neovlivní jen navýšení nákladů na výrobu a dodávku tepla, ale také náklady na provoz rozvodné distribuční soustavy pro dodávky tepla, které do ceny zahrnou přímo distributoři. Cena výroby a dodávky tepla z hnědého uhlí zůstává ale i po zdražení o třetinu levnější než výroba tepla z plynu,“ dodal Pavel Tomek.

V rámci Sokolovské uhelné dodává teplo distributorům na Sokolovsku a Karlovarsku Elektrárna Tisová a komplex ve Vřesové. Ročně dodají do veřejné sítě cca 2,2 milionu GJ tepla (celkový objem prodaného tepla).

Sdílet tento příspěvek