Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP navštívil prezident Hospodářské komory ČR

30/8/23
Sdílet tento příspěvek


Budoucnost energetiky a provázání škol s praxí – to byla témata, o kterých diskutoval v Sokolově s vedením Sokolovské uhelné a SUAS GROUP prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček a spolu s ním členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Zdeněk Zajíček informoval zástupce společnosti o tom, že během své návštěvy regionu podepsal společné memorandum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hospodářské komory ČR a Karlovarského kraje o spolupráci na pilotním projektu, na jehož základě by mohla vzniknout v regionu polytechnická vysoká škola. „Technické vzdělávání a rozvoj středního školství je i naší velkou prioritou, protože v naší společnosti probíhá přirozená generační obměna a my potřebujeme mladé lidi s odbornými znalostmi v nových průmyslových odvětvích zaměřených na moderní energetiku či inovace v chemickém průmyslu,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Ten také seznámil představitele hospodářské komory s tím, že se společnost kromě tradiční těžby a výroby tepla zabývá budováním fotovoltaiky, akumulací energie, ale velký potenciál vidí v budoucnu i v udržitelném přístupu k oběhovému hospodářství a likvidaci odpadu. Řeč byla rovněž o situaci na energetickém trhu a o nutnosti řešit vyvážený mix zdrojů energie.

O historii vzniku jezera Medard a  projektu vybudování multifunkční stezky v okolí jezera, která má zpřístupnit břehovou linii široké veřejnosti, hovořil předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Jiří Pöpperl. „Náš přístup k rekultivacím a obnově krajiny po těžbě byl a je maximálně zodpovědný. Jak je možné proměnit lom a dát mu novou podobu, je velmi dobře patrné, porovnáte-li těžební provoz lomu Jiří a nynější jezero Medard. Rozdíl je pouhých 15 let,“ zdůraznil Jiří Pöpperl.

Zástupci společnosti i hospodářské komory se domluvili na další spolupráci a naplánovali si budoucí prohlídku bateriového úložiště i některého z provozů firmy.

Sdílet tento příspěvek