Kraj spolu se Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP apelují na stát kvůli chystané novele zákona o investičních pobídkách

17/2/23
Sdílet tento příspěvek

Vedení Karlovarského kraje a zástupci největšího zaměstnavatele v regionu, společnosti Sokolovská uhelná a její sesterské skupiny SUAS GROUP, která je zároveň nositelem strategického projektu zaměřeného na přípravu infrastruktury průmyslových zón na Sokolovsku, apelují na Vládu České republiky, aby zvážila podobu připravované novely zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. Novela by již neměla zahrnovat výjimku pro investory, kteří se chystají realizovat své aktivity ve strukturálně postižených regionech včetně Karlovarského. Ti dosud nemuseli splnit podmínku, že na výzkum vynaloží 2 procenta celkového objemu nákladů určených na plánovanou investici. Zároveň se změnou zákona by se mělo upravit související vládní nařízení, které určuje podmínky pro získání pobídky.

„Snažíme se dlouhodobě změnit život v regionu k lepšímu, přilákat co nejvíce investorů, vytvořit konkurenční prostředí, které by nahrávalo navyšování dosud nízké průměrné mzdy, a zastavit odliv mladých z regionu. Z Fondu spravedlivé transformace máme teď navíc příležitost získat finance na další rozvoj území, včetně přípravy moderní infrastruktury průmyslových zón právě pro nové investory a firmy. Novela zákona o investičních pobídkách by výrazně limitovala šanci nabídnout lidem další pracovní uplatnění. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí jako důvod zrušení výjimky to, že by již nadále do strukturálně postižených regionů nemířily firmy nabízející práci s nízkou přidanou hodnotou a neatraktivními mzdami. V případě, že novela vejde v platnost, ale do našeho uhelného kraje nezamíří se svým podnikatelským plánem zřejmě vůbec nikdo,“ zdůrazňuje Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, který rovněž adresoval dopis s apelem ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi. O vyjádření nesouhlasu se zrušením výjimky směrem k vládě bude jednat také Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje – krajská tripartita.


Společnost Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP je nositelem strategického projektu „Sokolovská investiční a green development“, který byl vybrán k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace. Smyslem projektu je především příprava využití průmyslových a rozvojových zón na Sokolovsku. „Díky tomu by mohla v oblasti postižené těžbou vznikat nová průmyslová odvětví, nové pracovní příležitosti a došlo by k všestrannému rozvoji infrastruktury. Zároveň je pro nás důležité, aby bylo možné v lokalitě najít pro nové pracovníky nejen ubytování, ale také zázemí pro život a osobnostní růst včetně vzdělávání. Příprava projektu v tomto období vrcholí, ze strany společnosti jsou s tím spojeny stovky hodin práce a nemalé náklady. Výsledkem má být zájem investorů, zasídlení průmyslových zón, rozvoj tradičních průmyslových odvětví s vyšší přidanou hodnotou a nastartování nových průmyslových odvětví reflektujících novodobé trendy, včetně s nimi souvisejícího výzkumu a inovativních řešení. Zrušení výjimky pro investory přicházející do uhelných regionů, které chystá vláda, jde ale přímo proti našim snahám o transformaci, přeměnu Sokolovska a celého kraje, a je velmi negativním signálem jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční investory. A stejně jako pro všechny z nás, kteří věříme, že využijeme šanci v rámci transformace odpoutat se z posledních míst národních statistik, zejména v průměrném výdělku, ve vzdělanostní a věkové struktuře,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Novelizací zákona se má urychlit proces schvalování investičních pobídek vládou, která by nově rozhodovala o pobídkách velkých investorů, ostatní pobídky by řešila jen vybraná ministerstva. „Společně však žádáme vládu, aby zvážila dopady, které by přineslo konkrétně zrušení výjimky pro investiční pobídky směřující do strukturálně postižených regionů, a svůj záměr přehodnotila. Jsme připraveni k debatě o novele zákona a velmi bychom ocenili, kdybychom k ní byli přizváni,“ uzavírá hejtman Kulhánek.

Sdílet tento příspěvek