Společnost Porticus změnila tvář. Převzali ji silní partneři SUDOP PRAHA a SUAS Construction

8/1/24
Sdílet tento příspěvek


SUDOP PRAHA a SUAS Construction nově získaly po 50 procentech firmy Porticus s.r.o. Tu původně vlastnila společnost BAU-STAV. Díky tomuto propojení Porticus posiluje svoji pozici a kapacity v oblasti moderního projektování a inženýrské činnosti. Má tak nyní daleko větší šanci zajistit bezproblémovou přípravu rozvojových projektů na Sokolovsku a v Karlovarském kraji.


„Tímto krokem se stáváme významným projekčním ústavem v Karlovarském kraji. Linie SUAS Construction v rámci SUAS GROUP zastřešuje veškeré aktivity v oblasti stavebnictví a dosud se velmi často se potýkala s nedostatkem kapacit pro moderní projektování a inženýrskou činnost. Propojením s firmou SUDOP PRAHA, jedním z velkých hráčů v centrální Evropě, kteří se zabývají inovativními přístupy v projektování a řešení staveb včetně digitalizace procesů, se můžeme zásadně posunout technologicky, rozšířit svoje aktivity v oblasti dopravního stavitelství a nabídnout to nejlepší pro investory,“ uvádí Rudolf Borýsek, předseda rady jednatelů SUAS Construction.

Novou akvizicí, zaměřenou dosud především na pozemní stavby, získává SUDOP PRAHA kromě spojení se silným a strategickým partnerem i pevnou kotvu na území Karlovarského kraje. Již nyní působí na území České republiky v Praze, Hradci Králové, Plzni nebo Ústí nad Labem. „Vždy jsme v rámci trhu hledali příležitosti k dalšímu růstu a nové regionální expanzi. To platí jak v zahraničí, tak i v rámci České republiky. Sledujeme a oslovujeme proto vhodné partnery, kteří sdílí podobné hodnoty a vize jako my,“ říká k tomuto novému spojení Martin Chrastil, obchodní ředitel SUDOP PRAHA, a dodává: „Jsme přesvědčeni o tom, že Karlovarský kraj čeká v následujícím období velký růst. Pro ten bude ale potřeba připravit odpovídající infrastrukturu. Kolegům v tomto můžeme z naší strany poskytnout nejen naše dlouholeté zkušenosti s velkými projekty, ale i zázemí velké multioborové firmy, moderní technické know-how nebo praxi ze zahraničí.“

Za velmi přínosné považuje propojení společnosti Porticus se SUDOP PRAHA a SUAS Construction taktéž Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP: „Převzetí společnosti Porticus silnými partnery, jakými jsou SUDOP PRAHA a SUAS Construction, vnímáme jako skvělou příležitost posunout naše činnosti ve stavebnictví na novou úroveň. Při přípravě rozvojových záměrů skupiny narážíme na nedostatek projektantů v regionu i pracné vyhledávání dalších kapacit v tomto odvětví, na problém s termíny přípravy a realizace staveb. Navíc stále sílí tlak na to, aby nejen veřejní zadavatelé postupně začali využívat metody BIM (Building Information Modeling) pro stavební zakázky od určité hodnoty. Společně máme mnohem větší šanci efektivně připravit a realizovat i velmi náročné projekty.“

Smluvní ujednání o převzetí společnosti Porticus vstoupilo v platnost 1. 1. 2024.

Porticus s.r.o.
Společnost byla založena v roce 2001 a zabývá se projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě občanských a průmyslových staveb. Navrhuje stavby, připravuje architektonické studie, vizualizace, fotomontáže, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně dokumentace provádění stavby.

SUDOP PRAHA a.s.
Je jednou z nejstarších a největších projekčně inženýrských organizací v rámci středoevropského regionu. Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické zázemí umožňují, aby SUDOP PRAHA a.s. spolupracoval s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů dopravní infrastruktury. Navrhuje nejen celkové technické řešení staveb včetně mostních, tunelových a inženýrských objektů, sdělovacích a zabezpečovacích systémů, elektrizace a napájení. Řeší i otázky řízení a organizace dopravy, dopravní a vozební technologie, opravárenské základny, logistiky, tarifní politiky, ekonomie dopravy a financování, vlivu staveb na životní prostředí.

SUAS GROUP a.s.
Skupina SUAS GROUP je progresivním seskupením firem, které se úspěšně pohybují především na poli energetiky, dopravy, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství. Vznikla v roce 2021 jako sesterská firma Sokolovské uhelné s cílem využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje. Skupina má ambici stát se nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů, zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu. Součástí skupiny SUAS GROUP je společnost SUAS Construction.

Sdílet tento příspěvek