SUAS GROUP zakládá firmu SUAS BESS, která vybuduje bateriové úložiště

4/7/22
Sdílet tento příspěvek

SUAS GROUP společně s EIF, a.s. (Energetickým investičním fondem) založila firmu SUAS BESS s.r.o., prostřednictvím které bude následně instalováno bateriové úložiště v lokalitě Sokolovské uhelné, která je sesterskou společností SUAS GROUP.

Ve společném podniku má majetkový podíl 55 % SUAS GROUP prostřednictvím společnosti SUAS Clean energy s.r.o. a 45 % drží EIF, a.s. Generálním dodavatelem celého řešení bude pro společnost SUAS BESS Sokolovská uhelná. Vlastní baterie bude dodávat nizozemská společnost Alfen.

Bateriové úložiště o kapacitě 7,44 MWh by mělo poskytovat podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS, vyrovnávat odchylky v dodávkách elektrické energie ze Sokolovské uhelné či obchodovat na vnitrodenním trhu s elektřinou.  

SUAS GROUP má ambici být moderní nejen energetickou skupinou, založena byla kvůli útlumu hnědouhelné těžby své sesterské Sokolovské uhelné s tím, že se pohybuje na poli moderní energetiky, developmentu a strojírenství.

Sokolovsko jako budoucí „smart region“ má šanci stát se modelem budoucího bateriového světa. Může zde vzniknout celý řetězec bateriového ekosystému, od těžby lithia přes jeho zpracování, výrobu baterií až po následné využití dožitých baterií z elektromobilů pro akumulaci elektrické energie. Budování bateriových úložišť je jedním ze základních pilířů bateriového ekosystému.

David Najvar, člen představenstva SUAS GROUP

Bateriové úložiště zapadá do celkové koncepce rozvoje bezemisní energetiky v rámci SUAS GROUP a je i součástí připravovaného hodnotového řetězce Battery Value Chain. “

Jiří Strnad, ředitel EIF v České republice

„Využití bateriových úložišť pro propojení tak zvané klasické a moderní energetiky, kde pomocí bateriového úložiště zlepšíme parametry a možnosti současných již postavených zdrojů, vidíme jako logický a ekonomicky efektivní krok na cestě transformace české energetiky.“

Sdílet tento příspěvek