Tisová i Vřesová zůstávají ve hře ohledně možného umístění malého modulárního reaktoru

21/12/23
Sdílet tento příspěvek


O areálu Elektrárny Tisová i o komplexu ve Vřesové se i nadále uvažuje jako o lokalitách vhodných pro umístění malého jaderného reaktoru. Potvrdila to rešeršní analýza České geologické služby, která v této fázi nevyloučila ani jedno z míst z dalšího posuzování v souvislosti s umístěním malého jaderného reaktoru. Analýza bude sloužit jako jeden z podkladů pro studii proveditelnosti k tomuto záměru.

Česká geologická služba zkoumala, zda nejsou v případě obou lokalit naplněna vylučující kritéria. Hodnotila především tektoniku oblastí, jestli nejde o seismicky aktivní území, jaká jsou rizika z pohledu hydrologie a podobně. „Ze závěrů zástupců České geologické služby vyplynulo, že současná úroveň znalostí podmínek obou hodnocených lokalit nenaplňuje kritéria pro jejich vyloučení z dalšího posuzování ohledně budoucího umístění malého modulárního reaktoru. V některých kritériích ale bude zapotřebí dalšího průzkumu, protože v blízkosti Tisové i Vřesové je aktivní tektonické pásmo. V případě potvrzení vhodnosti těchto lokalit může být nutné technickým opatřením eliminovat rizika. Dále bude následovat naše diskuse o vhodnosti lokalit se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a zapotřebí je i detailní geologický průzkum,“ uvedl Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP uspěla v žádosti o dotaci z amerického programu Phoenix, z něhož jsou financovány studie proveditelnosti související s umístěním malých jaderných reaktorů (SMR) v Evropě. Ty mohou v budoucnu po útlumu těžby uhlí pomoci zajistit dostupné a stabilní dodávky elektrické energie a tepla. Soutěž byla otevřena pro 17 zemí ze střední a východní Evropy. Kromě skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP byla vybrána ze všech těchto zemí společnost Slovenské elektrárně a polský PKN Orlen a Synthos – Orlen Synthos Green Energy. Studii proveditelnosti chce mít Sokolovská uhelná a SUAS GROUP hotovou do konce roku 2025.

Sdílet tento příspěvek