Titul Osobnost města Sokolova 2022 získal Jiří Pöpperl a další tři laureáti

13/6/23
Sdílet tento příspěvek

V pondělí 12. června se  v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského uskutečnilo slavnostní předávání cen vítězům ankety Osobnost města Sokolova za rok 2022.  Mezi čtyřmi laureáty ceny byl i Jiří Pöopperl, předseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Akci zahájil starosta města Sokolova Petr Kubis, který poděkoval všem oceněným za jejich dlouholetou práci pro město i za aktivity, kterými přispěli k rozkvětu Sokolova. Stříbrnou plaketu a diplom získali Petr a Milada Macháčkovi, kteří v roce 2008 založili Taneční školu Petra Macháčka a zahájili akci Evropský festival tance. Nyní již 15 let vyučují v tanečních kurzech. Další oceněnou se stala primářka Kožního oddělení Nemocnice Sokolov Helena Němcová, která řídí oddělení od roku 1993. Specializuje se na kožní alergologii či léčbu lupénky. Účastní se aktivně i Evropského dne melanou. Velkou poctou pro společnost Sokolovská uhelná a SUAS GROUP je ocenění pro Jiřího Pöpperla, kterému za jeho zásluhy o rozvoji těžebního průmyslu, rekultivací, ekologizace provozů a za práci pro město blahopřála poslankyně Parlamentu ČR a místostarostka Renata Ouhlehlová i předseda dozorčí rady společnosti Pavel Tomek.

Jiří Pöpperl spojil celý svůj profesní život s těžebním průmyslem. V oboru působí přes 40 let, od roku 2004 je členem nejužšího vedení Sokolovské uhelné, později rovněž SUAS GROUP. Podílel se nejen na dlouhodobém úspěšném chodu společnosti, ale také na nových projektech posledních let, jako je výstavba polygonu BMW na Podkrušnohorské výsypce. Je taktéž členem organizačního výboru světových hornických kongresů a působí v týmu uhelné komise, která je poradním orgánem vlády. Stal se nositelem medaile ministra průmyslu Za zásluhy v těžebním průmyslu a obchodu. Kromě toho působí dlouhá léta jako zastupitel města Sokolova. A především je to velký patriot a člověk se srdcem na pravém místě.

Foto: Aleš Bedlík

Sdílet tento příspěvek