Uhelné regiony budou spolupracovat na využití vodíku

5/4/23
Sdílet tento příspěvek

Memorandum Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje zpečetilo spolupráci regionů v oblasti využití vodíku, ať jde o aplikaci vodíkových technologií, nebo o koordinaci konceptu “vodíkových údolí“. Dokument podepsali hejtmani v tomto týdnu na ministerstvu životního prostředí.

„Jsem velmi rád, že jsme podpisem memoranda získali ke spolupráci dva velmi silné partnery. Moravskoslezský a zejména Ústecký kraj již mají s touto problematikou zkušenosti, které pro nás budou velmi cenné. Karlovarský kraj již nechal zpracovat studii, která ukazuje, jakým směrem se můžeme v oblasti vodíku ubírat,“ uvedl Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, tedy regiony v transformaci, jsou dlouhodobě hlavními dodavateli energie pro celou Českou republiku a významnými centry průmyslu. Firmy sídlící v těchto regionech jsou proto schopny integrovat vodíkové technologie do svých výrobních programů.  Mezi jednu z nich patří i Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP. „Máme potřebnou infrastrukturu a možnosti, které jsou pro výrobu vodíku nezbytné. Skupina bude proto s krajem v následujících letech řešit mimo jiné využití vodíku v železniční a autobusové dopravě,“ upřesnil David Najvar, místopředseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Význam vodíku v důsledku ruské agrese na Ukrajině vzrůstá, a to z několika důvodů. Jedná se perspektivní energetické médium s vysokým obsahem energie, které je možné udržitelně vyrobit z lokálních zdrojů, vody a elektřiny. Tím dochází také k posílení energetické soběstačnosti ČR. Využití vodíku navíc přispívá k dosahování klimatických cílů, protože jeho výroba elektrolýzou je zatížena nízkými emisemi. Největší využití vodíku je momentálně primárně v dopravě, následně v řadě průmyslových odvětví, zejména v hutnictví a chemickém průmyslu.

Sdílet tento příspěvek