Územní studie jezera Medard získala pro Sokolovskou uhelnou hned tři významné ceny v soutěži Stavby Karlovarského kraje

23/6/23
Sdílet tento příspěvek

Hattrickem skončila pro územní studii jezera Medard účast v 22. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje. Dokument, který navrhuje budoucí využití území v okolí jezera Medard u Sokolova, zvítězil v hlasování veřejnosti v kategorii projektů, získal 2. místo odborné poroty a cenu časopisu Stavebnictví. Završilo se tak úsilí společnosti Sokolovská uhelná a Karlovarského kraje o vznik studie, která stanovuje základní parametry a uspořádání nové podoby lokality. Zpracovatelem studie se stal architektonický a projekční ateliér A8000.

Ocenění během slavnostního večera v Galerii umění Karlovy Vary přebíral Pavel Poc, člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP: „Ohromně nás těší cena za hlasování veřejnosti, protože projekt využití okolí Medardu děláme právě pro veřejnost. Krásným úspěchem je 2. místo od odborné poroty, bereme ho jako ocenění odborníků pro architekty z ateliéru A8000, kteří odvedli fantastickou práci. Za sebe osobně mám obrovskou radost z ceny časopisu Stavebnictví. Zástupkyně redakce dokonale pochopila náš záměr, a sice, že vzniká projekt, který umožní udržitelný rozvoj okolí jezera, zároveň ochrání kvalitu životního prostředí a krajina se tak vrátí do rukou a srdcí lidí, kterým patří.“

Už v příštím roce se kolem jezera začne budovat multifunkční stezka, jež navždy zachová přístup podél celého břehu všem lidem. Na ni pak postupně naváže zástavba, zázemí pro vodní sporty, bydlení nad jezerem a řada služeb včetně obchodů, restaurací a další infrastruktury. Více o studii se mohou zájemci dozvědět na webu skupiny SUAS GROUP pod záložkou Naše projekty.

Soutěž Stavby Karlovarského kraje vypisuje Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s Karlovarský krajem, Statutárním městem Karlovy Vary a s partnerskými stavebními organizacemi. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová. Vyhlášení výsledků se vždy koná v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje.

Cílem soutěže je, aby se nejširší odborná i laická veřejnost seznámila s tím, jak je na tom stavebnictví v regionu, které nové stavby zde vznikly a aktuálně se připravují. Kompletní výsledky soutěže budou už brzy na stránkách akce: https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/

Sdílet tento příspěvek