Ve vedení Sokolovské uhelné a SUAS GROUP dojde ke změně

8/12/23
Sdílet tento příspěvek

Od 1. ledna 2024 dojde ke změně ve vedení společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. Stávající předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, Jiří Pöpperl, skončí ve své funkci a novým předsedou představenstva se stane jeho dosavadní člen Jan Filip. Jiří Pöpperl ale z vedení skupiny neodchází. Od nového roku zaujme pozici tajemníka představenstva.

Dosavadní předseda představenstva Jiří Pöpperl patří k nejvýznamnějším osobnostem v oblasti těžebního průmyslu a energetiky nejen v Karlovarském kraji, ale i v celé ČR. „Lidé přicházejí a odcházejí, život jde dál. Já jsem se zdržel v Sokolovské uhelné 43 let, ale je čas na změnu. Vždycky jsem se snažil všechno dělat poctivě a dobře, ať šlo o malé věci, nebo velké projekty. A takhle jsem to chtěl i od těch druhých. Jsem přesvědčen, že můj nástupce Jan Filip má veškeré předpoklady k tomu, aby v této složité době obě skupiny provedl úskalími života dál. A dokud bude stát o moji pomoc, rád ji poskytnu,“ uvedl Jiří Pöpperl, který se podílel nejen na dlouhodobém úspěšném chodu společnosti, ale také na nových projektech posledních let, jako je výstavba polygonu BMW na Podkrušnohorské výsypce. Vždy se zasazoval nejen o dobré jméno firmy, ale také kladl důraz na obnovu krajiny po těžbě, tedy na systematické rekultivace území, a rovněž na modernizaci provozů, aby se výrazně snížila zátěž pro životní prostředí. Velkou měrou přispěl a přispívá k restrukturalizaci firmy v souvislosti s transformací a ukončením využívání uhlí. Za svou práci a přínos pro region je držitelem mnoha ocenění včetně medaile ministra průmyslu a obchodu ČR.

Nově nastupující předseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP Jan Filip od ledna 2022 zastával funkci ekonomického ředitele skupiny a od června 2022 byl oficiálně jmenován členem představenstva. „Pro mě je Jiří Pöpperl tím kapitánem letadla v uniformě, ale navíc s bílou šálou, u kterého bezpečně víte, že si se vším poradí. Známe se dlouho a já si jeho přátelství velmi vážím. Jeho dlouholeté zkušenosti a autorita jsou pro nás neocenitelné, proto díky za to, že zůstává členem posádky a bude s námi. Děkuji mu za tu trpělivost a obrovské množství práce, které má za sebou,“ dodal Jan Filip s tím, že skupina do budoucna potřebuje akcelerovat projekty, které připravuje s ohledem na technické a finanční možnosti i pracovní sílu, již v regionu může využít. „Sokolovská uhelná a SUAS GROUP musí neustále reagovat na turbulentní situaci kvůli dění na energetickém trhu a dalším souvislostem. Musíme se připravit na různé scénáře, ale věříme, že spolu s našimi zaměstnanci tohle období zvládneme,“ doplnil.

Profil - Ing. Jan Filip, MSc., MBA
Svou pracovní kariéru zahájil v roce 1990 v teplárně ve Vřesové, která je součástí Sokolovské uhelné. Namísto energetiky a strojírenství ho ale poté zlákala ekonomika. Po odchodu z Vřesové pracoval Jan Filip v bankovnictví, kde se během 23 let vypracoval do manažerských pozic v širším vrcholovém vedení tří českých bank. Pak se šest let věnoval poradenství a oblasti ekonomiky i firemních financí. Od ledna 2022 zastával funkci ekonomického ředitele SUAS GROUP a Sokolovské uhelné, od června 2022 byl oficiálně jmenován členem představenstva skupiny.

Sdílet tento příspěvek