Zástupci Sokolovské uhelné a SUAS GROUP představili partnerům z Evropské unie a obou komor Parlamentu ČR současnost energetiky na Sokolovsku a rozvojové projekty

29/6/23
Sdílet tento příspěvek


Do lomu Jiří i k jezeru Medard zavítali v doprovodu představitelů společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP účastníci 4. výročního politického dialogu Iniciativy EU pro uhelné regiony v transformaci, který se konal v Karlových Varech. V rámci akce si prostory těžby, ale třeba i bateriové úložiště u Královského Poříčí prohlédli rovněž členové senátního a také parlamentního podvýboru zaměřeného na regiony v ČR procházející transformačním procesem.

„Je to skvělá příležitost jak pro Karlovarský kraj, tak pro SUAS GROUP a Sokolovskou uhelnou, ukázat kolegům z uhelných regionů z dalších zemí Evropské unie i české politické reprezentaci, jak vypadá současnost těžby na Sokolovsku a jaké jsou naše transformační vize. Mimo jiné šlo i o projekt budoucího využití okolí jezera Medard, které se stane nejen vyhledávaným volnočasovým prostorem, ale také nabídne bydlení pro lidi, kteří tady žijí a pracují, nebo přijdou z jiných krajů a osloví je nabídka profesního uplatnění i odpovídající zázemí pro mladé absolventy, rodiny s dětmi i další zájemce. Kolegové z Iniciativy, senátoři i poslanci se velmi detailně zajímali o všechna témata a setkání se neslo v srdečném duchu. Výroční politický dialog je platformou, kde jsme mohli porovnat naše názory na postup transformace regionu s problémy, které řeší jinde, a inspirovat se,“ uvedl Pavel Poc, člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, který delegaci provázel.

Výroční politický dialog (Annual Political Dialogue) je možností pro zúčastněné strany ze strukturálně postižených regionů EU, aby se sešly, zhodnotily pokrok dosažený od zahájení iniciativy v roce 2018 a diskutovaly o společných problémech, kterým čelí jednotlivé země a kraje v dnešním rychle se vyvíjejícím energetickém prostředí. Program zahrnuje strategické diskuse na vysoké úrovni o tom, s čím budou uhelné regiony EU konfrontovány na své cestě ke klimatické neutralitě.

Sdílet tento příspěvek