Zástupci SUAS GROUP a Sokolovské uhelné jednali s partnery z Bavorska o možnostech spolupráce

6/3/24
Sdílet tento příspěvek

Představitelé vedení SUAS GROUP a Sokolovské uhelné v čele s předsedou představenstva skupiny Janem Filipem jednali v uplynulém týdnu s projektovými specialisty Danielou Konschak a Alexandrem Poppem z okresního úřadu v bavorském Wunsiedelu. Hlavními tématy setkání se staly možnosti budoucích společných aktivit v oblasti moderní energetiky či přeshraniční spolupráce v oblasti zpracování vybraných druhů odpadů.

V úvodu jednání ocenil předseda představenstva SUAS GROUP a Sokolovské uhelné Jan Filip iniciativu německé strany, která by chtěla kooperovat v rámci rozvojových aktivit týkajících se budoucí výroby vodíku, v cirkulární ekonomice, ale i ve využití volných ploch a brownfieldů na obou stranách hranice.

„Ukazuje se, že v německém i českém příhraničí se řeší obdobná témata, ve kterých bychom rozhodně našli styčné body. Proto jsme rádi, že němečtí partneři z Wunsiedelu projevili zájem o společné setkání. Uvažují o spolupráci v oblasti výroby vodíku, za nás by zase bylo zajímavé spolupracovat na tématech zpracování vybraných druhů odpadu. Shodli jsme se i na tom, že budeme dále diskutovat o možnosti rezidenční výstavby v bavorském příhraničí, ale také o příležitosti nabídnout naše modulární domy,“ popsal David Najvar, místopředseda představenstva skupiny SUAS GROUP a člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná.

Němečtí partneři představili dosud realizované aktivity, kromě jiného také projekt společného německo-českého hospodářského prostoru. Zajímali se o možnosti zlepšení image příhraničních regionů a o formy spolupráce v oblasti školství a vzdělávání. Podle nich by bylo možné získat na některé z aktivit dotace z různých programů přeshraniční spolupráce. Výsledkem jednání se stala dohoda na ustavení pěti pracovních skupin pro konkrétní rozpracování jednotlivých témat.

Sdílet tento příspěvek