K projektu „Náš strom aneb vracíme se ke kořenům“ se mohou připojit studenti z celého Karlovarského kraje

25/6/24
Sdílet tento příspěvek

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí za studiem do jiných regionů a nevracejí se zpět do míst, kde se narodili. I to byl důvod, kvůli kterému přišlo Gymnázium Ostrov s nápadem zasadit třídám, jež o to budou mít zájem, strom v místě, kam chodí do školy. Žáci by si mohli dávat u stromu sraz, i když pak budou studovat jinde, a obrazně se tak vracet ke kořenům.

Na projektu pilotně spolupracuje Gymnázium Ostrov, zástupci města Ostrov, kteří vytipovali místo pro sázení stromu, a vhodný typ dřeviny. Stromy zakoupí partner projektu, společnost SUAS GROUP a Sokolovská uhelná. Připojit se k projektu postupně mohou i další krajské střední školy, případně základní školy v regionu. „Ta myšlenka je jednoduchá, strom může být místem, kde si studenti budou dávat rande, sraz s kamarády, budou se k němu možná vracet i později, aby viděli, jak po letech jejich strom vyrostl. Vidíme to jako začátek možná příjemné tradice, která symbolicky ukazuje, jak důležité je vracet se zpět, odkud člověk vyšel,“ vysvětlil Miroslav Očenášek, vyučující Gymnázia Ostrov. Město Ostrov vybralo místo a navrhlo typ stromů, které by byly pro danou lokalitu poblíž gymnázia vhodné.

Partnerem projektu se stala skupina SUAS GROUP a Sokolovská uhelná, která první stromy pořídila. „Sami se potýkáme s nedostatkem mladých odborníků, které bychom velmi potřebovali při přípravě a realizaci našich aktivit, ať už v revitalizaci jezera Medard, budování průmyslových zón, pro projekty moderní energetiky, včetně souvisejících informačních technologií, nebo inovacích v chemii. A podobně jsou na tom další zaměstnavatelé v kraji. Z toho důvodu velmi rádi symboliku stromů podpoříme. V případě žáků ostrovského gymnázia půjde o dva ořešáky a jeden jilm,“ dodal Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.

Prvními třídami, které zasadily koncem června „svůj“ strom v Ostrově, se staly 3A, V6B a V2A. Snad se právě alespoň někteří ze studentů budou opakovaně vracet nejen ke stromu, ale i ke svým kořenům ve městě a v kraji.

Sdílet tento příspěvek