Za udržitelnou budoucnost regionu

Jako největší zaměstnavatel v Karlovarském kraji, jehož řady reprezentuje více než 2500 zaměstnanců, si plně uvědomujeme roli, která z tohoto titulu vyplývá. Proces transformace je pro nás opravdovou zkouškou, při které však naším primárním cílem zůstává zachování kompletního počtu pracovních míst či dokonce jejich navýšení.

V kombinaci s udržitelným způsobem podnikání jde o opravdovou výzvu, na kterou jsme ovšem plně připraveni. Dosažení vytyčených cílů ve všech šesti oblastech naší činnosti, ať už se jedná o uhlíkovou neutralitu, nové průmyslové zóny či odpovědné nakládání s komunálním odpadem v rámci cirkulární ekonomiky, je naší absolutní prioritou.

Na naši podporu se můžete spolehnout

Naším dlouhodobým záměrem je zvýšení úrovně kvality života na Sokolovsku. Nejen z hlediska odklonu od těžby, nových výrobních postupů a procesů, ale i podporou místních obyvatel a rozvoji aktivit. Proto ani během probíhajících změn nepřestává SUAS GROUP myslet i na podporu kulturního dění, sportu a životního prostředí v našem regionu.

Chceme zvednout úroveň krásné západní části naší republiky, která bývá často neprávem opomíjena. Jedině cílené investice do městské infrastruktury, institucí, kulturních akcí, vzdělávání, zájmových spolků a sportovních klubů jsou cestou k lepším zítřkům. Přesvědčte se sami a podívejte se, jak vnímáme a jakým způsobem pomáháme životnímu prostředí, kultuře a sportu.