Vytváříme technologie, které rozšiřují podnikání.

Tradiční způsoby práce mísící se s všemi myslitelnými aspekty moderní společnosti. Odpovědný přístup k životnímu prostředí. Vůle k učení se novým věcem. Aktivní přístup v řešení nastalých situací. Úspěšná transformace s důrazem na udržitelnou budoucnost. Tato stručná charakteristika trefně shrnuje hlavní body, kterými se řídíme ve všech oblastech našeho podnikání.

Vědomi si dlouhodobé tradice firmy v Karlovarském kraji chceme pokračovat v uchovávání jejího dobrého jména. Máme v úmyslu pokračovat v budování značky, které bude veřejnost důvěřovat a naši zaměstnanci na ní budou právem hrdí. Věříme, že udržováním hodnot, které ctil sokolovský patriot a bývalý vlastník společnosti František Štěpánek, navážeme tím nejlepším možným způsobem na jeho odkaz. Sokolovsko máme v srdci. Jsme SUAS GROUP a jsme tu pro vás.

Jsme SUAS GROUP
Naše proč

Podpora zásad, které mohou snížit emise