KULTURA A UMĚNÍ

Investice s největší jistotou návratnosti? Do kultury, umění a vzdělávání!

Nejen prací živ je člověk. Kulturní a umělecké dění v regionu je co se důležitosti týče na totožné úrovni se všemi dalšími atributy moderní a rozvinuté společnosti. A právě z toho důvodu podporuje SUAS GROUP již mnoho let pestrou paletu kulturních událostí v Karlovarském kraji. Kultura si kromě jiného klade za cíl člověka rozvíjet a zušlechťovat. Proto nelze opomenout, že potřebnou potravu pro duši nepředstavují pouze knihy, divadla, koncerty a další společenské akce. Kultura jedince je úzce spjata i se vzděláváním.

Proto se kromě tradičních kulturních událostí snažíme podporovat stejnou měrou i vzdělávání a tolik potřebnou osvětu, která je vzhledem k transformačnímu procesu jedním z klíčových faktorů a úkolů naší společnosti. Ať už se jedná o interní vzdělávání či školení zaměstnanců formou široké škály kurzů, rekvalifikací a seminářů či podporou Sokolovské knihovny. Naším cílem je vzdělaná a racionálně přemýšlející společnost, která myslí na budoucnost, ctí demokratické principy a chová se odpovědně nejen ke svému prostředí, ale především k sobě navzájem.