ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nové technologie ve výrobě a postupný odklon od těžby zajistí lepší budoucnost

Ekologie. Udržitelnost. Budoucnost. Všechny zmíněné pojmy jsou pevnou součástí vize, která chápe životní prostředí jako prioritu a jeden z hlavních důvodů transformace naší společnosti. Věříme, že hledání ekologických řešení je tou správnou cestou ke kvalitnějším zítřkům a lepšímu světu pro další generace.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak environmentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. A právě proces transformace odráží naši odpovědnost vůči životnímu prostředí jako takovému. Jsme přesvědčeni, že udržitelná řešení jako projekt Battery Value Chain, Energy Hub či revitalizace okolí jezera Medard v kombinaci s rolí odpovědného zaměstnavatele mohou být ideálním východiskem a inspirací pro další firmy. Kdo jiný, když ne my? Kdy jindy, když ne teď? Pojďte do toho s námi.