Laboratoře SUAS Lab mají za sebou úspěšný první rok samostatné existence

10/1/24
Sdílet tento příspěvek


První rok samostatného působení na trhu laboratorních a analytických služeb pro firemní i privátní klientelu má za sebou společnost SUAS Lab, člen skupiny SUAS GROUP. Zatímco se v uplynulých měsících firma soustředila především na zachování a rozšíření okruhu zákazníků nejen z Karlovarského kraje, ale i v rámci ČR, letošní rok plánuje navíc i postupné investice do moderního vybavení.

Akreditované speciální laboratoře SUAS Lab sídlí v komplexu ve Vřesové. „V minulém roce jsme si ověřili, že je o naše kvalitní služby zájem a daří se nám nejen spolupracovat se stávajícími externími klienty, ale rozšiřovat portfolio o nové zákazníky, ať už se jedná o jednorázové zakázky, nebo dlouhodobější charakter spolupráce. Nové zakázky se týkají mimo jiné analýzy paliv, ale i vedlejších energetických produktů, jako jsou popílky, sádrovce nebo sádrovcové suspenze,“ popisuje Iveta Dyková, jednatelka SUAS Lab, a dodává: „Pro letošek plánujeme nákup nového analyzátoru AMA254 na stanovení rtuti a dále nákup rentgenofluorescenčního analyzátoru RIGAKU na stanovení vybraných kovů. Chceme zachovat trend postupné obnovy přístrojů, abychom drželi krok s požadavky trhu a mohli zákazníkům poskytovat co nejkvalitnější služby.“

V prostorech sídla laboratoří probíhá v současné době při plném provozu rekonstrukce. „Naši zaměstnanci tak získají pro svoji práci kromě nového přístrojového vybavení také odpovídající zázemí. Díky celému týmu byl první rok existence nových laboratoří velmi úspěšný a budeme se snažit, aby to tak zůstalo i v příštích letech,“ zdůrazňuje Dyková.

Společnost SUAS Lab zajišťuje veškerou laboratorní kontrolu pro Sokolovskou uhelnou. Zároveň nabízí laboratorní služby pro města a obce, stavební firmy i širokou veřejnost v oblasti autorizovaného měření emisí, rozborů všech typů vod, vodných výluhů, zemin a odpadů, kapalných a tuhých paliv, olejů, dále měření rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach, chemické škodliviny) a hluku v mimopracovním prostředí a měření imisí. Více informací o nabídce SUAS Lab najdou zájemci na webu: https://suas-lab.cz/

Sdílet tento příspěvek