Pod křídla skupiny SUAS GROUP přibyla úspěšná firma DIKRT ze Svatavy

1/7/24
Sdílet tento příspěvek

Novou akvizici, která znamená výrazné posílení a možnost zásadního rozšíření dosavadních aktivit skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná především
v oblasti strojírenství, stvrdili v uplynulých dnech svými podpisy zástupci skupiny SUAS GROUP a společnosti
DIKRT ze Svatavy. Spojení obou firem přinese zatraktivnění nabídky pro zákazníky a výhody oboustranné spolupráce.

„Velmi si ceníme toho, že s námi majitel společnosti pan Miloš Weikert v okamžiku, kdy řešil budoucnost své firmy, vstoupil v jednání. Výsledkem toho byla společná dohoda na převzetí společnosti DIKRT do portfolia skupiny SUAS GROUP. Firma DIKRT, která stojí na pevných základech v našem regionu už 32 let a má prestižní zvuk mimo jiné v oblasti strojírenství a povrchové úpravy kovů,  je vyhledávaná zákazníky nejen z České republiky. Nová akvizice SUAS GROUP přináší ideální propojení s aktivitami SUAS Technology. Tato naše dceřinka aktuálně připravuje stavbu nové lakovny s technologií mokrého lakování, společnost DIKRT disponuje práškovou lakovnou. Obě firmy se tak mohou významně rozvíjet a diverzifikovat nabídku svých služeb,“ vysvětlil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.

Jeho slova potvrdil Miloš Weikert, který společnost DIKRT v roce 1992 založil. „V rodině jsem, k mé lítosti, nenašel nikoho, kdo by chtěl ve firmě dále pokračovat. Proto jsem začal hledat silného a stabilního partnera pro pokračování a rozvoj společnosti DIKRT. Pro začlenění do skupiny SUAS GROUP jsem se rozhodl z důvodu, že je to významná regionální společnost, která se podílí na udržení průmyslu a zachování pracovních příležitostí v kraji. Společnost DIKRT vstupem do skupiny SUAS GROUP přispěje k rozšíření jejích služeb v oblasti povrchových úprav, což ‚skupině umožní obstát ve stále se zvětšující konkurenci v oblasti strojírenství. Ve vedení společnosti DIKRT nadále zůstávám a své dlouholeté zkušenosti z oboru budu postupně předávat kolegům. Naši zaměstnanci začleněním získají zázemí pod křídly skupiny SUAS GROUP, jejíž majitelé rovněž žijí a pracují v tomto regionu.“

Společnost DIKRT spol. s r.o. aktuálně působí ve Svatavě v Karlovarském kraji a má 24 zaměstnanců. Hlavní činností společnosti je zakázkové práškové lakování dílů včetně chemické předúpravy železitým fosfátem nebo tryskáním, a dále pyrolýzní odlakování dílů. Vedle služeb práškové lakovny provádí protikorozní úpravy nádob, armatur, průtokoměrů, zásobníků a reaktorů, výrobu potrubí a potrubních dílů s výstelkou z fluoroplastů (PTFE, PFA, FEP, E-CTFE, PVDF). Použití fluoroplastů je vhodné pro chemický, farmaceutický, potravinářský i petrochemický průmysl.

Do roku 2016 společnost vykonávala svou činnost ve dvou provozovnách – v Lomnici a ve Svatavě. Výrobní areál ve Svatavě byl pořízen a zčásti zrekonstruován v roce 2002. Z důvodu rozšíření, modernizace a zefektivnění výroby a dalšího požadovaného využití hal ve Svatavě byla v roce 2011 provedena kompletní rekonstrukce objektů za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu – dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – program Nemovitosti.  Za realizaci této rekonstrukce získala společnost DIKRT v roce 2012 od Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest pod záštitou prezidenta republiky a ministra průmyslu a obchodu 1. místo v kategorii Brownfield roku a následně Čestné uznání za „Citlivou rekonstrukci historické průmyslové architektury“ ve 13. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje.

V současné době společnost DIKRT provozuje tři linky pro práškové lakování v areálu ve Svatavě.   Na automatické lakovací lince pro nanášení práškových barev s technologií od firmy Gema, vybavené odmašťovacím tunelem s chemickým fosfátováním a automatickým nanášením práškové barvy na bázi plastů, se zpracovávají zakázky velkosériové výroby. Druhá automatická lakovací linka instalovaná v roce 2015 je vhodná pro lakování větších, těžších a složitých dílů
v menších sériích, popř. v kusové výrobě. Součástí této linky je robotické pracoviště pro nanášení práškových barev. Další lakovací linku s katalytickou vypalovací pecí využívá pro kusové a malosériové zakázky malých a lehčích dílů s požadavkem na efektivnost při využití široké škály barevných odstínů. V minulých letech společnost opakovaně úspěšně získala podporu z EU nejen na modernizaci výroby, ale také na inovace v oblasti systému řízení výrobního procesu i na digitalizaci chodu firmy.

Sdílet tento příspěvek