Společnost SUAS Recyklační připravuje provoz nového centra pro recyklaci stavebních odpadů

14/6/24
Sdílet tento příspěvek

Společnost SUAS Recyklační, člen skupiny SUAS GROUP, připravuje rozšířeních svých aktivit v oblasti zpracování odpadů. V srpnu letošního roku zahájí provoz nového centra pro recyklaci inertních stavebních odpadů. Technologie bude mobilní a šetrná k životnímu prostředí.

Technologickým jádrem recyklačního centra budou dvě samostatná zařízení. „Jedním z nich je drticí linka, která bude v případě potřeby dotřídění výstupního materiálu na vybrané frakce doplněna o samostatnou třídicí linku. Obě zařízení budou mít centrální pevné stanoviště v sousedství Skládky tuhého komunálního odpadu a průmyslového odpadu Chodov, která se nachází nedaleko obce Vřesová. Zároveň budou však obě zařízení mobilní s možností přemístění například do místa demolice stavebního objektu, kde mohou drtit a třídit odpady přímo v místě jejich vzniku. Mobilní charakter obou zařízení tak uspoří nejen náklady vlastníka odpadů, ale zejména vedlejší emise vzniklé při přepravě většího množství odpadů,“ vysvětlil Tomáš Jiruška, člen rady jednatelů linie ECOLOGY skupiny SUAS GROUP. Obě zařízení budou navíc fungovat také na elektřinu, takže jejich provoz ve spojitosti s možným transportem do lokality vzniku odpadů bude velmi šetrný k životnímu prostředí.

Další nespornou výhodou obou zařízení bude jejich funkce, která podrcením vhodných inertních stavebních odpadů s vytříděním železných částí vyprodukuje nikoli odpad, ale výrobek (recyklát), který již nepodléhá režimu odpadů a může být využit při stavbě pozemních a liniových staveb, při úpravách terénu a podobně. „Nové recyklační centrum tak významně přispěje k naplnění vizí cirkulární ekonomiky, kterých chce dosáhnout naše společnost, protože odpad přemění na materiálově využitelný výrobek. Jde o udržitelný přístup k nakládání s odpady, které byly dosud bez užitku skládkovány. Současně dochází k úspoře původních materiálů, jež by bylo nutné jinak nákladně vyrobit a dovézt na místo stavby, což by znamenalo další ekologickou zátěž. Řešení společnosti SUAS Recyklační pomůže ochraně životního prostředí,“ upozornil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.

V první fázi bude SUAS Recyklační tuto službu nabízet na území Karlovarského kraje. Později plánuje společnost rozšířit nabídku recyklace stavebních odpadů v rámci celé České republiky. „Výstupní recyklát je určen jak firmám, tak fyzickým osobám, které budou mít o tento nízkoemisní produkt zájem. Recyklační centrum začne své produkty a služby nabízet od 1. srpna 2024,“ uzavřel Jiří Fendrych, jednatel SUAS Recyklační.

SUAS Recyklační s.r.o. se v Karlovarském kraji zaměřuje na problematiku odpadového hospodářství. Své služby nabízí živnostníkům, fyzickým osobám a průmyslovým podnikům. U Vřesové na Sokolovsku provozuje skládku odpadů, dále se zabývá sběrem nebezpečných odpadů a vnitrostátní automobilovou přepravou ostatních a nebezpečných odpadů. Její činnost spočívá také v odstraňování černých skládek v regionu a nedílnou součástí je i výroba elektrické energie ze skládkového plynu. Další rozvojové aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky společnost připravuje.


Web:
www.suas-recyklacni.cz


Sdílet tento příspěvek